Název Goodness Staženo

Psychologie osobnosti, determinace

Práce formou výpisků definuje psychologii osobnosti, její předmět a pojem determinace. Poté popisuje strukturu osobnosti, tj. schopnosti, charakter, t... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

5144x

Ontogenetický vývoj (ontogeneze) lidské psychiky

Tato práce se zabývá ontogenetickým vývojem lidské psychiky. V heslech shrnuje vývoj člověka od početí přes důležité mezníky až po stárnutí a smrt. De... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

1594x

Základy pedagogické a sociální psychologie

Pedagogická psychologie - doporučená literatura, vysvětlení pojmu, metodika, učitelská profese, syndrom vyhoření (jednotlivé roviny), motivace - motiv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Psychologie

501x

Typy osobnosti: Jung, Kretschmer, Sheldon, Adorno

Práce se velmi stručnou heslovitou formou zabývá jednotlivými typologiemi. Nejpodrobněji je rozepsána Jungova typologie, ve které autor rozepisuje typ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

477x

Motivace

Tato práce pomocí hesel stručně vysvětluje pojmy jako motivace, nebo její zdroje. Věnuje se definici frustrace, i deprivace. Charakterizuje celkový př... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Psychologie

382x

Základní složky osobnosti

Tento text popisuje základní složky osobnosti. Charakterizuje temperament, emoce, schopnosti a motivaci. Dále se zabývá charakterem a sebepojetím.
detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

300x

Vývojová psychologie

Vývojová psychologie - lidská duše – vitální složka, citová složka, mentální složka, složka Já. Vývoj znamená změny v těchto složkách - zkušenost, zrá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

248x

Vnímání

Vnímání - počitek, vjem, představa, iluze, halucinace, rozbor procesu vnímání, znaky vnímání, základní druhy vnímání. Zákony organizace. Organizační p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

243x

Vývojová psychologie - zápisky z přednášek

Zápisky z přednášek se věnují vývojové psychologii. Charakterizují tuto psychologickou disciplínu, uvádí její historický vývoj i směry. Pojednává o de... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

230x

Téze k psychologii a sociologii v podnikání

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Psychologie, Sociologie

224x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [18]