Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Anorganická chemie pro střední školy

Anorganická chemie pro střední školy

Kategorie: Chemie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Atom - stavba elektronového obalu atomu, orbitaly, vrstvy. Zásadotvorné oxidy - definice, příklady, rozdělení, názvosloví, grafické vzorce, chemické vlastnosti. Kyselinotvorné oxidy - definice, příklady, rozdělení, názvosloví, grafické vzorce, chemické vlastnosti. Amfoterní oxidy - definice, příklady, rozdělení, názvosloví, grafické vzorce, chemické vlastnosti. Kyseliny - definice, příklady, rozdělení, názvosloví, bezkyslíkaté kyseliny, kyslíkaté kyseliny (oxokyseliny), grafické vzorce, chemické vlastnosti. Hydroxidy - definice, příklady, rozdělení, názvosloví, grafické vzorce, chemické vlastnosti.
Soli - definice, příklady, rozdělení, názvosloví, grafické vzorce, chemické vlastnosti, soli bezkyslíkatých kyselin, soli kyslíkatých kyselin, grafické vzorce, chemické vlastnosti, příprava solí. Kovy - umístění v periodické soustavě prvků, fyzikální vlastnosti, krystalová mřížka, vodivost elektřiny, barva a lesk, neprůhlednost, chemické vlastnosti kovů. Roztoky - základní poznatky. Roztoky - koncentrace, definice, způsoby vyjádření (procentní koncentrace, molarnost). Elektrolytická disociace - definice, elektrolyt, roztok, stupeň disociace, jak co disociuje (oxidy, louhy - rozpustné ve vodě hydroxidy, kyseliny, soli (jednoduché)). Iontové rovnice - definice, vytvoření nerozpustné látky, vytvoření nerozpustné látky, rozpouštění sraženiny, vytvoření slabého elektrolytu, vytvoření plynné látky. PH. Redoxní reakce - základní poznatky, definice, redukce, redukční činidlo, oxidace, oxidační činidlo, příklady, úprava redoxních reakcí, redoxní reakce - rozdělení (atomy dvou prvků mění svá oxidační čísla, atomy jednoho prvku mění své oxidační čislo, atomy tří prvků mění svá oxidační čísla). Jak HNO3 reaguje s kovy. Jak HNO3 reaguje s nekovy. Jednoduché číslovkové předpony. Skupinové názvy prvků. Atomová elektronegativita. Oxidační číslo.
Pravidla pro stanovení hodnot oxidačních čísel atomů. Výroba surového železa. Slovníček. Slovníček triviálních názvů.

Obsah

1.
Atom
2.
Zásadotvorné oxidy
3.
Kyselinotvorné oxidy
4.
Amfoterní oxidy
5.
Kyseliny
6.
Hydroxidy
7.
Soli
8.
Kovy
9.
Roztoky
10.
Elektrolytická disociace
11.
Iontové rovnice
12.
PH
13.
Redoxní reakce
14.
Jak HNO3 reaguje s kovy
15.
Jak HNO3 reaguje s nekovy
16.
Jednoduché číslovkové předpony
17.
Skupinové názvy prvků
18.
Atomová elektronegativita
19.
Oxidační číslo.
20.
Pravidla pro stanovení hodnot oxidačních čísel atomů
21.
Výroba surového železa
22.
Slovníček. Slovníček triviálních názvů.

Úryvek

" Počet protonů a elektronů v atomu odpovídá jeho protonovému číslu (pořadovému číslu prvku v periodické tabulce).
Počet neutronů v atomu zjistíme takto:
a) hmotnostní číslo atomu (je uvedeno v periodické tabulce) zaokrouhlíme do celého čísla;
b) od zaokrouhleného hmotnostního čísla odečteme protonové číslo atomu.
Přiklad. Sodík se nachází v periodické tabulce pod číslem 11 a má hmotnostní číslo 22,99. V jádře atomu sodíku se nachází 11 protonů a v obalů - 11 elektronů. Zaokrouhlíme hmotnostní číslo 22,99 do celého čísla, to jest do 23. Počet neutronů v jádře atomu sodíku se rovná: 23 - 11 = 12.
Číslo periody v periodické tabulce ukazuje do kolika vrstev jsou roztříděny všechny elektrony v atomech této periody.
Příklad. Atom fosforu (viz periodickou tabulku) se nachází v třetí periodě, má 15 elektronů, které jsou rozdělené do tří vrstev. Na první vrstvě od jádra jsou 2e, na druhé - 8e a na třetí - 5e.
Elektrony vnějších, nezaplněných vrstev mají název " valenční". Valenční elektrony jednoho atomu mohou tvořit chemické vazby s valenčními elektrony jiného atomu, což vede k vytvoření nové sloučeniny. Valenčnost atomu ukazuje na to, kolik chemických vazeb může vytvořit tento atom s jinými atomy.
Číslo skupiny v periodické tabulce ukazuje na maximální počet valenčních elektronů v atomech této skupiny, to jest jakou maximální valenčnost mohou projevovat atomy ve sloučeninách.
Příklad. Atom síry se nachází v šesté skupině, na vnější vrstvě má šest valenčních elektronů. Maximální valenčnost, kterou síra může projevit ve svých sloučeninách je šest (SO3, H2SO4).
Stavba elektronového obalu atomu
Orbitaly
V atomu je elektron vzhledem ke svému náboji poután přitažlivými silami k atomovému jádru v určitém prostoru. Z tohoto prostoru vymezujeme orbital, tj. část prostoru, kde se elektron vyskytuje s největší pravděpodobnosti. Každý orbital může obsahovat maximálně dva elektrony, které se otáčejí kolem své osy opačným směrem. Elektrony v orbitalu vytvářejí elektronový pár.
U orbitalu určujeme prostorový tvar, orientaci v prostoru a velikost.

Velikost orbitalu závisí na vrstvě, ve které se nachází.
Vrstvy
Orbitaly tvoří vrstvy (hladiny) elektronového obalu, energie jichž se vzdálenosti od jádra roste. Tyto vrstvy označujeme pořadovým číslem 1 až 7 (počítáno směrem od jádra) nebo písmeny K až Q."

Poznámka

Velmi kvalitně zpracováno.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5347
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse