Název Goodness Staženo

Organická chemie pro střední školy

Uhlovodíky - základní poznatky, definice, rozdělení (alkany (definice, názvosloví, příklady, vlastnosti), cykloalkany (definice, příklady, vlastnosti)... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

218x

Historie chemie

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

144x

Paliva a maziva v chemii

Vše o kapalinách a mazivech používaných v automobilech a zemědělských strojích. Práce velmi podrobně popisuje vlastnosti všech paliv a maziv, spolu s ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

143x

Anorganická chemie pro střední školy

Atom - stavba elektronového obalu atomu, orbitaly, vrstvy. Zásadotvorné oxidy - definice, příklady, rozdělení, názvosloví, grafické vzorce, chemické v... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

105x

Cvičebnice anorganické chemie

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

92x

Kvantově mechanický model atomu, pravidla obsazování orbitalů

Tato práce popisuje kvantověmechanický model atomu a pravidla pro výstavbu elektronového obalu. Práce obsahuje základní téze kvantové mechaniky, orbit... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

56x

Konduktometrie

Tato práce je protokol z laboratorního cvičení z fyzikální chemie, který je věnován konduktometrii. Je vhodný jako inspirace při tvorbě vlastního prot... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

55x

Atomové jádro

Tato práce popisuje stavbu atomového jádra, vazebnou energii jádra a jaderné reakce. Je vhodná jako příprava na ústní zkoušku z obecné chemie.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

46x

Molekulová nanotechnologie

Tato práce je vhodná jako příprava na ústní zkoušku z předmětu úvod do studia nanotechnologie. Naleznete zde informace o nanotechnologiích v měřítku m... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika, Chemie, Přírodní - ostatní

46x

Parciální molární veličiny, viskozita kapalin

Práce obsahuje protokol z laboratorního cvičení z fyzikální chemie. Je vhodný pouze jako inspirace pro tvorbu vlastního protokolu. Je zaměřen na měřen... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

40x
1  2  3  »