Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Antická filozofie

Antická filozofie


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Antická filozofie - Miléťané, Pythagorovci.

Úryvek

Míléťané
Představiteli míletské školy jsou:
Tháles (624-546 ante), zcestovalý kupec, za prvopočátek považoval vodu – je živoucí základ všech jevů (božská hmota)
Anaximandros (611-546), autor první mapy země, za prvopočátek považoval apeiron (neomezeno, neurčeno, nekonečno).
Anaximenés (585-528) zajímal se o astronomii, za pralátku považoval vzduch (oživující dech), kt. prostupuje vším a objímá celý svět.

Poznámka

Stručná práce.
Není uvedena použitá literatura.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x443a5def9c047.zip (4 kB)
Nezabalený formát:
Anticka_filozofie.doc (25 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse