Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Antická literatura a její význam pro rozvoj evropské kultury - maturitní otázka

Antická literatura a její význam pro rozvoj evropské kultury - maturitní otázka

Kategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou krátkých a stručných poznámek zpracovává literární žánry a památky Mezopotámie, hebrejského písemnictví a památky starého Řecka a Říma. Obsahuje i slovníček s vysvětlením jednotlivých žánrů.

Obsah

1.
Památky Mezopotámie a hebrejského písemnictví
1.1
Sumerská, akkadská literatura
2.
Hebrejské písemnictví
3.
Řecká literatura
3.1
Archaické období
3.2
Attické období
3.3
Helénistické období
4.
Římská literatura
4.1
Stará doba (archaické období)
4.2
Zlatá doba (klasické období)
4.3
Stříbrné období (postklasické)
4.4
Úpadkové období

Úryvek

“2. Hebrejské písemnictví

- zasáhlo téměř celý svět – Bible
- 1. tis. př.n.l.
Bible - soubor textů (svatých knih) inspirovaných bohem ale také sbírka knih historických, liturgických a právnických; pravidla náboženské víry a morálky
- biblia = kniha, svitek
= Písmo svaté
- nejvýznamnější dílo světového kulturního dědictví
- přeložena do 1800 jazyků a dialektů
- Vulgáta – 1. latinský překlad bible od sv. Jeronýma
- kumránské svitky – opisy starozákonních knih, psané židovskou sektou od 4. stol. př.n.l. do 1. stol., nelezeny v jeskyni Kirbet Qumrán u Černého moře v 1947
- Septuaginta – 1. překlad do řečtiny židy z Alexandrie, 4. Stol. př.n.l., za 70 dní
- překlad do staroslověnštiny od Cyrila a Metoděje se nedochoval.
- Leskovecko-drážďanská bible – 1. český překlad (z Vulgáty) z 60. let 14. stol. (1360) na pergamenu zničena za 1. sv. války
- Litoměřicko-třeboňská bible – z 15. stol, zachovala se
- překlad bible Janem Blahoslavem – jazyk se stal vzorem krásy češtiny

a) Starý zákon = historické, liturgické, právnické a literární texty
- psáno hebrejsky, aramejsky
- je uznáván Židy
I. Knihy kanonické
• Tóra (nejstarší) – Pět knih Mojžíšových (Pantateuch)
1. Genesis (počátek, vznik) - stvoření (adam a Eva, vyhnání z ráje), Kain, Ábel, Potopa světa, Abrahám a synové (Izák, Jákob, Josef), Babylonská věž
2. Exodus (odchod) - boží smlouva, vyvedení Izraelců z Egypta
3. Leviticus - Mojžíšovo setkání s Bohem (je mu vydáno desatero)
1) v jednoho boha věřiti budeš
2) nevezmeš jméno božího nadarmo
3) pomni, abys v den sváteční světil
4) cti otce svého i matku svou
5) nezabiješ
6) nesesmilníš
7) nepokradeš
8) nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému
9) nepožádáš manželky bližního svého
10) aniž požádáš statku jeho
4. Numeri – putování do země zaslíbené, Mojžíšova smrt, rodokmeny vůdců
5. Deuteronomium – příchod židů do země zaslíbené
• Knihy Proroků – z dějin Izraele, skutky proroků: Zachariáš, Jeremiáš, Ezechiel, Dvanáct proroků); prorok = mluvčí lidu zastupující člověka a boha; očekávání Mesiáše"

Poznámka

Obsahuje překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11927
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse