Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Antická literatura - maturitní otázka 2/26

Antická literatura - maturitní otázka 2/26

Kategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce informuje o antické literatuře, zabývá se jak Řeckem, tak Římem. U obou zemí charakterizuje dobovou společenskou situaci, uvádí jejich časovou periodizaci a stručně seznamuje s nejrozšířenějšími literárními druhy, nejvýznamnějšími představiteli a díly. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Počátky slovesného umění a mimoevropské starověké písemnictví - maturitní otázka 1/26, následující Počátky písemnictví na našem území, vývoj české literatury do doby husitské - maturitní otázka 3/26.

Obsah

1.
Řecko
1.1.
Archaické období
1.1.1.
Epika
1.1.1.1
Homér
1.1.2.
Lyrika
1.1.2.1.
Sapfo
1.1.2.2
Anakreon
1.1.2.3
Pindaros
1.1.3.
Bajky
1.1.3.1.
Aisópos
1.2.
Attické období
1.2.1.
Drama
1.2.1.1.
Tragédie
1.2.1.1.1.
Aischylos
1.2.1.1.2
Sofokles
1.2.1.1.3
Euripides
1.2.1.2.
Komedie
1.2.1.2.1.
Aristofanes
1.2.2.
Próza
1.2.2.1.
Hérodotos
1.2.2.2.
Thukýdides
1.2.2.3.
Platón
1.2.2.4.
Aristoteles
1.3.
Helénistické období
1.3.1.
Nová komedie
2.
Řím
2.1.
Staré období
2.1.1.
Plautus
2.1.2.
Cató
2.2.
Vrcholné období
2.2.1.
Cicero
2.2.2.
Caesar
2.2.3.
Titus Lucretius Carus
2.2.4.
Gaius Valerius Catullus
2.2.5.
Publius Vergilius Maro
2.2.6.
Publius Ovidius Naso
2.2.7.
Quintus Horatius Flaccus
2.3.
Stříbrný věk
2.3.1.
Seneca
2.3.2.
Publius Cornelius Tacitus
2.3.3.
Gaius Petronius
2.3.4.
Marcus Valerius Martialis
2.4.
Období úpadku
2.4.1.
Marcus Aurelius
2.5.
Humor
2.5.1.
Apomnémoneumata

Úryvek

"ŘÍM
- jedna z nejslavnějších říší světa: zprvu království zrozené z mýtů a legend, pak republika, císařství, střed světa – hlavní město lidí i bohů, rodiště nového náboženství – křesťanství a nakonec i krajina úpadku a zániku – nástupem barbarů
- přejímají od Řeků skoro vše, nejprve jen překládají
- bohové a panovníci poznamenali i římský kalendář: leden byl označován jako Januarius (tj. měsíc boha Jana), březen Mars (měsíc Martův), červenec Julius (na Caesarovu počest)
- světový význam latinské římské literatury je v tom, že jejím prostřednictvím pronikla do evropské kultury znalost antické, zvláště řecké vzdělanosti
- římské obrázkové písmo, hieroglyfy – posvátné kresby
- Augustus, Octavianus → rozkvět římské kultury
- Meacenátus – mecenáš – sponzor umění, bohatí občané podporovali umělce
- nový římský žánr – satira – zakladatel básník Lucilius
- mnoho vydavatelů, knihkupců, knihoven (v Pergamneu, Museion), veřejná předčítání
- psalo se na pergamenový svitek, později kodex (= vázané jako kniha) – poté pergamen (vydělaná kůže)

Staré období (ve 3. st. př. n. l.)
- překlady z řečtiny, nápisy, drama - Titus Maccius Plautus - Vychloubačný voják, Komedie o hrnci (převzal Moliere → Lakomec), volí příběhy svých komedií z denního života kolem sebe. Představuje v nich zamilované mladíky, dívky, které upadly do otroctví, nevěstky, prohnané otroky, zklamané otce a lakomce. Jeho komedie jsou psány živým hovorovým jazykem, inspirovaly i mnohem později nejednoho dramatika, např. Moliéra – Lakomec; Marcus Porcius Cató - O zemědělství (nejstarší latinsky psané dílo, které se dochovalo)

Vrcholné období – Zlatý věk (1. st. př. n. l. a počátek letopočtu) - klasické období
- próza – řečnictví Marcus Tullius Cicero - jeho listy se staly později vzorem dokonalé latiny
- historická Caesar - Zápisky o válce galské

- poezie - Titus Lucretius Carus - básnictví naučné a tendenční. O povaze věcí (O přírodě). Podle jeho vyhraněné filozofie materialistického světového názoru probíhá ve světě i v přírodě všechno podle odvěkých zákonů mechanicky a bez jakéhokoli působení božských sil. Lidské štěstí spočívá v duševní vyrovnanosti; Gaius Valerius Catullus - představitel lyrické, milostné poezie, jejím ústředním tématem je láska k dívce Lesbii. Je to opravdový básník vnitřních rozporů, jimž dal výraz i svým proslulým rčením „Odi et amo“ (nenávidím a miluji); Publius Vergilius Maro - propagoval snahu o obrodě římského impéria, křesťanský básník, věří v narození Krista, Zpěvy pastýřské, Zpěvy rolnické (zdůrazňují význam práce a půvab života na venkově), Epos z minulosti římského národa a vládnoucího císařského rodu Aeneis; Publius Ovidius Naso - vypovězen císařem Augustem nepřestal do smrti toužit po přátelích a rodině v Římě, ale marně ukládal svůj stesk do prosebných listů i básnických Žalozpěvů. Jeho poezie udivuje neobyčejnou svěžestí, fantazií i analýzou milostného citu ve všech podobách, Proměny (250 řeckých a římských bájí, základní motiv-člověk se mění v něco nesmrtelného, Gaidalos a Ikaros, motiv Pablo Picaso), Lásky, Umění milovat; Quintus Horatius Flaccus - Jeho eposy obsahují společenskou tematiku, často s ostrým kritickým zaměřením. Psal také reflexivní lyriku s úvahami o různých filozofických a mravních otázkách, ódy, hodně přírodní lyriky"

Poznámka

Práce je částečně psaná v odrážkách. Text je barevně rozčleněn a klíčové pojmy jsou zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20486
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse