Antivirová ochrana


Kategorie: Informatika, Software

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Hlavním tématem práce je antivirová ochrana počítačů. V úvodu se autor zabývá organizačními opatřeními a prevencí virů. V další části pak postupem odvirování systému a obnovením dat. Závěr je pak věnován specializovaným programům pro autorizaci přístupu, kódování a zásadám při instalaci softwaru. Zde naleznete následující část práce Počítačové viry.

Obsah

1.
Organizační opatření
2.
Používání AV pgm
3.
Lokální PC – prevence
4.
Sítě – prevence
5.
Postup odstranění virů
6.
Použití principů
7.
Produkty
8.
Doporučený způsob instalace nového SW
8.1
Lokální PC
8.2
Síť

Úryvek

„Organizační opatření - stanovení odpovědné osoby za AV ochranu, vymezení zodpovědnosti za návrh a realizaci ochrany sítě, při údržbě lokálních PC, provádění aktualizace, režim kontrol, AV školení uživatelů, postup v případě napadení virem, způsob kontroly stanovených pravidel, sankce, jednotná komprimace souborů (komprimované soubory umí instalovaný AV pgm vnitřně prohlížet). Investice do kvalitního síťového AV SW, komplexnost opatření (musí zahrnovat i lokální stanice).

Používání AV pgm - scannery, kontrolní součty, rezidentní a heuristické AV pgm. Kontrolování cizích disket, vyhledávat viry po zavedení systému z čisté diskety.

Lokální PC - prevence - znemožnění přístupu cizím osobám k PC (hesla, zamykání počítače). Používání legálního SW. Vytvořit čistou systémovou disketu s AV programy a utilitami. Pomocí Format a: /s je disketa zformátována, zkopírují se soubory Drvspace.bin, IO. SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM, vytvoří se vhodný boot sektor (nebo příkazem SYS a:). Zabránění nechtěnému zavedení systému ze zapomenuté diskety v mechanice (C:,A: v SETUPu). Chránit diskety proti zápisu, označit datem posledního zápisu. Pravidelně zálohovat důležité soubory a systémové oblasti na disku. Periodicky kontrolovat všechny vlastní používané diskety. Před použitím cizí diskety ve vlastním počítači důkladně zkontrolovat AV pgm, totéž u vlastní na cizím PC. Používat rezidentní AV pgm. Pravidelně bootovat z čisté systémové diskety se současným vyhledáváním virů.

Sítě - prevence - přístupová práva, zálohování, omezení vstupů, komplexnost opatření (všechny lokální stanice), organizační opatření (vymezení zodpovědnosti, režim kontrol, školení, dokumentace opatření). Důsledné omezení vstupů - kontrola disketových mechanik.
Online kontrola - filtrování dat na vstupu, kontrola stanice při přihlašování, monitorování provozu.
Offline kontrola - pravidelná kontrola stavu sítě AV programy - server i pracovní stanice.
Ochrana dat - vymezení přístupových práv, pravidelné zálohování dat.
Využití vlastností OS - vymezení přístupových práv uživatelům, zavést ochranu všech spustitelných souborů proti zápisu, monitorování provozu sítě prostředky OS. Na síti nevytvářet společné adresáře, v nichž mají uživatelé všechna práva povolena.“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: atech_inf0003.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Antivirova_ochrana.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse