Název Goodness Staženo

Řízení vztahů k zákazníkům (CRM), řízení podnikové informatiky

Práce se zabývá dvěma hlavními tématy. V první části se autor věnuje řízení vztahů k zákazníkům (CRM), jeho možnostem, funkcionalitě a trhu. Druhá čás... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika, Informatika

517x

Antivirová ochrana

Hlavním tématem práce je antivirová ochrana počítačů. V úvodu se autor zabývá organizačními opatřeními a prevencí virů. V další části pak postupem odv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika, Software

448x

Zabezpečení dat v operačních systémech

Hlavním tématem práce je zabezpečení dat v operačních systémech. V úvodu se autor zabývá aspekty ochrany informačních systémů a dat a jejich základním... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika

370x

Problémová místa hardware

Práce popisuje problémová místa hardware. Mezi ta patří například server, router nebo komunikační kanál. V další části se věnuje případným hrozbám a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hardware, Informatika

262x

Informatika ve veřejné správě

Práce obsahuje 30 v různém rozsahu vypracovaných otázek ke zkoušce z informatiky týkajících se hardwaru, operačních systémů, programovacích jazyků, or... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika


100x

Informační management - vypracované okruhy k přijímací zkoušce na inženýrské studium

Jedná se o vypracované okruhy k přijímací zkoušce na inženýrské studium Informační management. V úvodu se autor zabývá pamětí, pevným a pružným diskem... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Informatika

60x

Počítačové viry

Hlavním tématem práce jsou počítačové viry. V úvodu je virus definován a jsou vysvětleny principy jeho činnosti. Dále se práce zabývá druhy virů, kter... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika, Software

58x

Koncepce ochrany informačního systému

Práce se zabývá koncepcí ochrany informačního systému. První část se věnuje režimové ochraně a jejím základním dokumentům. Dále je vysvětlena bezpečno... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika, Informační systémy

56x

Právní aspekty ochrany dat

Práce se zabývá právními aspekty ochrany dat. V první části se autor věnuje počítačové kriminalitě obecně, v druhé pak konkrétním zákonům upravujícím ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika, Právo

50x

Informatika - vypracované otázky ke zkoušce, VŠE I.nebo II.ročník

Práce stručně, v heslech zpracovává základní informace nutné ke zkouše z informatiky na VŠE.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika

48x
1  2  3  »