Seminarky.cz > Životopisy > > > Anton Semjonovič Makarenko - pedagog, spisovatel a člověk

Anton Semjonovič Makarenko - pedagog, spisovatel a člověk

Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá životem a dílem sovětského pedagoga ukrajinské národnosti Antona Semjonoviče Makarenka. Text se skládá ze tří částí. První je zaměřena na základní biografické údaje o A. S. Makarenkovi, druhá se zabývá prací A. S. Makarenka s mladistvými delikventy v koloniích Gorkého a Dzeržinského. Závěrečná část se popisuje Makarenkovou literární tvorbou a principy jeho pedagogického systému.

Obsah

1.
Úvod
2.
Život
2.1
Dětství
2.2
Studia
2.3
Revoluce 1917
3.
Práce s mladistvými delikventy
4.
Komuna f. E. Dzeržinského
5.
Literární tvorba
6.
Pedagogický systém
6.1
Spojení fyzické a duševní práce
6.2
Výchova pro kolektiv
6.3
Soustava perspektivních linií
6.4
Hlavní výchovné zásady
7.
Závěr

Úryvek

„Makarenkovy výchovné zásady můžeme shrnout do několika hlavních bodů.:
Makarenko spatřuje stěžejní výchovnou roli v působení kolektivu. Proto za první z hlavních cílů správně pojaté kolektivní výchovy považuje umění řídit dětský kolektiv a vytvořit tak vůli kolektivu, která bude totožná s vůlí vychovatele. Tímto způsobem ovšem řídit kolektiv dovede pouze pedagog, který má velkou autoritu a těší se u dětí velké důvěře. Z této zásady pak pramení tzv. „princip souběžného působení“. V něm Makarenko říká, že působit na jednotlivou osobnost lze nejúčinněji tak, že působíme na kolektiv, jehož členem je daný konkrétní jedinec.
Druhým hlavním postulátem Makarenkovy pedagogické soustavy je výchova prací. Makarenko byl přesvědčen, že pracovitost i schopnost k práci musí být pěstovány soustavně. Práce má podle Makarenka velký společenský význam, poněvadž hraje významnou roli i v soukromém životě člověka, neboť je těsně spjata s výchovou rozumovou, mravní, estetickou i tělesnou, dává člověku víru v jeho sílu, pocit velkého uspokojení a osobního štěstí.
Výchova ke kázni, smyslu pro povinnost a čest je třetím základním pilířem Makarenkovy pedagogické koncepce. Makarenko už na začátku své činnosti ostře vystoupil proti teorii „svobodné výchovy“. Byl stoupencem pevného vedení dětí, aktivního působení na ně a v případě potřeby i nezbytné přísnosti. Makarenko tvrdil, že kázeň není prostředek výchovy, ale výsledek. Nechápal kázeň pouze jako jev vyplývající z poslušnosti (kterou ovšem považoval za pasivní). Vytvořil pojem aktivní kázeň, kterou chápal jako „kázeň boje a překonávání“, která je úzce spojena s výchovou vůle, statečnosti a pevného charakteru. V souladu s touto teorií podpořil Makarenko ve své pedagogické doktríně nezbytnost trestů. Proti tehdy rozšířenému heslu - „Trest vychovává otroky“ postavil heslo „Beztrestnost vychovává darebáky“. Makarenko považoval trest za nezbytný prvek v procesu výchovy. Nechápal jej ale jako hlavní prostředek k upevnění kázně. Jak trest, tak i pochvalu používal zřídka. Nikdy však nepoužíval tehdy velmi rozšířené tresty fyzické, dával přednost domluvě či pohovoru (Makarenko, 1952, 1953).
Kromě těchto zásad Makarenko akcentoval i výchovu estetickou, tělesnou a rodinnou. I tyto faktory považoval za důležité při výchově plnohodnotného jedince.
Za zmínku snad ještě stojí Makarenkův vztah k ženám, který byl často až příliš vřelý a patrně mu v životě způsobil nejeden problém. Nejlépe tento fakt patrně ilustruje, že při prohlídce jeho těla byly kromě různých osobních věcí (osobní průkazy, dopisy, přihláška do komunistické strany) v jeho kapse nalezeny i dámské kalhotky, patrně talisman pro štěstí (?) (Pecha, 1999). Tento postřeh uvádím nikoliv proto, abych Makarenka dehonestovala, nýbrž proto, abych jeho osobnost přiblížila nejen z pedagogické, ale i lidské stránky, která je bohužel mnohdy zanedbávána.
Anton Semjonovič Makarenko shrnul patrně nejvýstižněji svoje pedagogické koncepce v následujícím citátu: „Pedagog musí mít rád děti, přitom musí být přísný a náročný a důsledný, musí umět pozorovat děti a mít autoritu. Nezbytnou vlastností pedagoga je umění a síla orientace, neboť pedagog musí projevovat vynalézavost a iniciativu, musí zakročovat rychle a přitom uváženě, musí umět respektovat city a nálady dětí. Toto umění orientace ve spojení s náročnou láskou k dětem a s pedagogickým smyslem vytváří nezbytný pedagogický takt.. Pedagog má právo na tzv. pedagogické riziko, protože každá tvořivá práce je spojena s jistým rizikem. Práce pedagoga se musí vyznačovat určitým stylem, tzn. souhrnem forem, metod a způsobů, založených na určitých zásadách a dodržovaných v určitém směru” (Makarenko, 1953).“

Poznámka

Práce obsahuje fotografie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19754
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse