Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Antonín Bartoněk: Zlatá Egeis - konspekt

Antonín Bartoněk: Zlatá Egeis - konspekt

Kategorie: Historie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Konspekt knihy Zlatá Egeis od Antonína Bartoňka, zpracovaný pro předmět Důležité knihy na oboru Studium humanitní vzdělanosti na Fakultě humanitních studií. Kniha pojednává o záhadách kultur při Egejském moři, zejména o kultuře krétské a mykénské. V první části se seznamujeme s nejdůležitějšími archeologickými objevy, zejména se základními písmy a literárními díly a jejich výkladem. Druhá část se snaží nastínit hlavní vývojovou linii egejských civilizací.

Obsah

1.
Úvod
2.
Kniha o písmenech a jazycích
3.
Egejské texty mlčí
3.1
Základní krétská písma
4.
Egejské texty hovoří
4.1
Historie písem Egejské oblasti
5.
Egejské texty vydávají svědectví
6.
Kniha o lidech a věcech
7.
Egejský úsvit
8.
Krétský zenit
9.
Pod achajským sluncem
10.
Mykénský soumrak
11.
Útěcha z historie

Úryvek

"Egejský úsvit

První lidé v Řecku byli neandrtálci z doby kamenné (asi 500 000 - 10 000 př. Kr.) Následovali tisíciletí vývoje, ale doopravdy se začalo něco dít až v neolitu. Nejstarší neolitická osada je z roku 6218 ± 150 př. Kr. Nálezy z oblastí ležících více na jih jsou o něco mladší – pol. 6. stol. př. Kr.
Nejproslulejšími doklady řeckého neolitického osídlení se nachází v Tthelasii, kde byly nalezeny známky dvou kultur, nazývaných Seskla a Dimini.
V první polovině 3. tis. se do Egejské oblasti začala dostávat technika výroby bronzu, což znamenalo konec neolitu. Krétu v době bronzové nazýváme „minojskou“, řeckou pevninu „helladskou“ ,ostrovy v Egejské moři „kykladské“. Rozvoj, který zaznamenala egejská oblast měl jednotný ráz pro poměrně široký pás od západního maloasijského pobřeží přes Kyklady až na řeckou pevninu a Krétu. Byly zde rozdíly, ale pravděpodobně se jednalo o stejnou etnickou skupinu. Z výzkumu místních jmen v Řecku a v Malé Asii vyplývá, že jsou si příbuzná. Napadá nás myšlenka indoevropského prajazyka, ale nelze to bezpečně prokázat.
Koncem rané doby bronzové (kolem roku 1900př. Kr.) přišli ze severu předkové indoevropských Řeků a zapříčinily konec mykénské civilizace. Počátky jejich dějin nebyly nijak slavné. Kultura, kterou si sebou přinášeli, byla velice pozadu oproti helladské, kterou zničili. Toto obyvatelstvo středně helladské doby nazýváme Mynyové, podle krále Mynia. Dochované památky, kromě keramiky nebyli nijak pozoruhodné. Střední doba bronzová je v helladsko-kykladsko-trojské oblasti označována jako doba temna. Naopak pro Krétu je to období prvního vrcholného rozmachu. Pod její vliv spadají Kyklady a později ovlivní i helladskou pevninu.

Krétský zenit

Koncem 3. tis. př. Kr. se venkovská sídliště mění v městská s palácem jako správním centrem. Dochází zde k ohromnému rozmachu umění a řemesel, obvzláště pozoruhodná je keramika nazývaná kamarská. Kréta obchodovala s Egyptem a dalšími zeměmi. Obchodníci a řemeslníci cestovali daleko po moři a usazovali se na Peloponésu, Kykladách nebo na maloasijském pobřeží (Milét). Rodila se první námořní politicko-hospodářská moc v historii lidstva tzv. thalassokracie („panství nad mořem“). Bohatství Kréty bylo nezměrné. Krétské paláce nebyly opevněné. Kréta v té době měla takovou převahu nad okolím, že se nemusela obávat útoku. Jedinným problémem bylo zemětřesení, které zasáhlo Krétu třikrát (pravděpodobně). Odtud dělení: období starších a mladších paláců a pozdní doba mínojská. První zemětřesení zničilo Krétské paláce kolem roku 1700 př. kr. druhé kolem roku 1580 př. Kr. a poslední kolem 1400 př. Kr. Po prvních dvou začala horečná aktivita a z trosek starých paláců povstaly nové, ještě honosnější. Poslední však bylo osudné.
Pozdní doba Mínojská je obdobím velkého rozmachu, ale Kréta už není jediným centrem s vyspělou kulturou. Rozvoj zaznamenala i helladská pevnina. Zemětřesení z roku 1580 př. Kr. mělo negativní dopad na obchod. Kréta ztrácela své výsadní postavení. V polovině 15. st. př. Kr. byl Knóssos v rukou Mykénských Achájů. Protože mínojská kultura dlouho dobu ovlivňovala tu mykénskou, udržela si po ovládnutí acháji svou podobu a zůstala nadále mínojskou. Došlo zde k jakémusi oddělení pevninských a krétských achájů.
Achájové ovládli Knossos a nechali zde tabulky s lineárním písmem B, které se více hodilo pro zaznamenávání jejich řeči. Jak to v této době bylo s ostatními paláci není úplně jisté, ale předpokládá se, že nebyli všechny zničeny a nadále používali lineárního písma A.
Co bylo příčinnou konečného zániku paláců na Krétě není známo, nejpravděpodobnější je, že došlo k zemětřesení a dílo zkázy dokončili pevninští achájové, kteří nestáli o konkurenci."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17489
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse