Antropologie


Kategorie: Antropologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se stručně zabývá antropologií. Věnuje se vědě o člověku a vývoji této vědy. Zkoumá antropologické disciplíny, vznik vědy o lidském těle. Zmiňuje Darwinovu teorii evoluce.

Obsah

1.
Antropologie
1.1.
Věda o člověku
1.1.1.
Vývoj vědy
1.2.
Antropologické disciplíny
1.3.
Vznik vědy o lidském těle
1.4.
Darwinova teorie evoluce

Úryvek

"Antropologie
- souhrn věd o člověku v nejširším slova smyslu. Zkoumají vývoj, stav, variabilitu jednotlivých tělesných znaků a jejich kulturu u současných i prehistorických populací.

Věda o člověku
- medicína, biologie, sociologie, psychologie, pedagogika = speciální disciplíny
- antropologie – zkoumání fyz. faktorů a kultury

Vývoj vědy:
• vznik vědy je kladen autory do období 16. a 17. století (renesance) – spojena s rozvojem mořeplavby, překročení hranic Evropy (Turkové)
• v různých zemích potom vývoj vědy probíhal různě a věda má v různých prostředích jiné vymezení.
• Již v 18. století se setkáváme s tím, že antropologie získává více významů. 1. význam je ve smyslu přírodovědeckého bádání. Antropologie bývá označována za vědu zkoumající člověka ve formě fyz. popisu
• Anglosaský svět (VB, USA) termín antropologie vymezuje daleko šířeji – jako souhrn disciplín, které objevují minulost a současnost vývoje člověka a tedy vědy přírodovědné, archeologické, lingvistické a etnologické
• Moderní antropologie vzniká ve 2. pol. 19. století jako věda západní kultury (Euroamerická civilizace). Zabývali se nejdříve zkoumáním druhých – jiných a zkoumáním rozdílnosti (mezi západem a zbytkem světa)
• Od konce 19. století se v oblasti fyzické začala věnovat zkoumání vlastních populací a v 2. polovině 20. století i zkoumáním vlastí kultury – kultury západu

Antropologické disciplíny:
• fyzická = biologická
• kulturní a sociální = etnologie
• filosofická = integrální
• užitná antropologie"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47170f647f7df.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Antropologie.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse