Název Goodness Staženo

Antropologie

Práce se stručně zabývá antropologií. Věnuje se vědě o člověku a vývoji této vědy. Zkoumá antropologické disciplíny, vznik vědy o lidském těle. Zmiňuj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

391x

Náboženství - základní charakteristika

Práce ve stručnosti charakterizuje základní teze světových náboženství. Jedná se o judaismus, křesťanství, zoroastrismus, islám a budhismus. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

109x

Antropologie - vypracované otázky

Jedná se o vypracované otázky z antropologie. Práce formou stručných hesel seznamuje s historickým partikularismem, kde je důraz kladen na popis díla ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

37x

Kulturní a sociální antropologie

Formou odrážek představují tyto studijní materiály základní problematiku kulturní a sociální antropologie. Sledují počátky tohoto oboru a popisují jed... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie, Etnologie

10x

Kulturní antropologie - přednášky

Práce obsahuje poznámky z přednášek z kulturní antropologie. Práce postihuje základní problémy antropologie.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

0x