Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Aplikace psychologických metod ve speciální pedagogice

Aplikace psychologických metod ve speciální pedagogice

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá aplikací psychologických metod ve speciální pedagogice. Charakterizuje problémy žáků s chováním a šikanováním ve třídě. Popisuje profesní orientace žáků stojících před první směrovou volbou povolání. Definuje roli školního psychologa. Uvádí důvody, proč je jeho spolupráce s učiteli a žáky důležitá.

Obsah

1.
Úvod
2
Aplikace psychologických metod ve speciální pedagogice
2.1.
Problémy žáků s chováním a šikanování ve třídě
2.2.
Profesní orientace žáků stojících před první směrovou volbou povolání
2.3.
Školní psycholog a jeho spolupráce s učiteli při preventivní, diagnostické a nápravné činnosti ve škole
2.3.1.
Konkretizace a specifikace psychologické činnosti školního psychologa
2.3.2.
Spolupráce učitelů a školního psychologa s rodiči žáků
3.
Závěr

Úryvek

"Problémy žáků s chováním a šikanování ve třídě

V našich školách se v poslední době vyskytují často problémy a situace, které vyžadují ke zdárnému řešení pomoc nejen pedagoga, ale také jiných odborníků. Jedině ve spolupráci odborníků lze problémy vyřešit, rozpoznávat je, odstraňovat nebo případně jejich dopady zmírňovat. Tým odborníků se vetšinou skládá z učitelů, výchovných poradců, protidrogových koordinátorů, školních psychologů, speciálních a školních pedagogů, poradenských psychologů a sociálních pracovníků. Mluvíme-li o problémech, se kterými se můžeme ve škole zeptat a jenž jsou často předmětem řešení pro tento tým odborníků, jedná se zejména o delikvenci a kriminalitu žáků, týrání žáků rodiči, závislosti na drogách, záškoláctví, šikanování žáků, zneužívání dětí, ale i prostituce, těhotenství mladistvých nebo sebevražedné chování žáků. Zejména v těchto problémech je spolupráce odborníků nezbytná. Pedagogové mohou během vyúky určitým způsobem pozorovat různé příznaky problému a chování, které je velmi odlišné a může překračovat normy. Posléze, pokud učitel dojde k určitému podezření zneužívání nebo jiné situace, měl by problém konzultovat s odborníkem – psychologem. Psycholog má k dispozici různé testy, může se tedy opřít o údaje, které mu testy poskytnou. Výsledky vyhodnotí a potom může situaci podrobněji analyzovat a hledat vhodná řešení. Nejlepší řešení samozřejmě je možno nalézt, pokud jsou do dané situace zapojeni všichni jedinci, kterých s problém týká – pedagog, žák i jeho rodiče, včetně psychologa případně jiných lidí. Dojde-li k této situaci, kdy jsou všichni do problému zataženi, je pro psychologa a nejen pro něj jednodušší analytovat situaci například i v rámci rodinných podmínek, identifikovat alespoň částečně rysy rodičů žáka a jejich požadavky na dítě, ale také celkovou rodinnou situaci. Pro ilustraci bychom uvedli problematickou situaci žáka s problémy s chováním. Na takovém modelovém příkladě bychom mohli poukázat na konkrétní aplikaci psychologických metod a následnou analýzu a hledání řešení.
Martin K.se stal žákem alternativní školy až ve druhém čtvrtletí. Od začátku se choval odlišně a problematicky – na spolužáky i učitele reagoval arogantně, povýšenecky, drze a zkrátka provokoval svým chováním. Sám začal být překvapený, když učitelé ani žáci s ním dále nekomunikovali, nenechali se vyprovokovat, ale brali jeho narážky flegmaticky. Za pomoci psychologických rozhovorů a různých šetření se zjistilo, že chlapec má snížené sebevědomí, trpí komplexy méněcennosti, a proto se tímto způsobem chování snažil vzbudit pozornost třídy. Jako psychologové jsme se tedy snažili rozvinout u něho to, co není dostatečně rozvinuto – sociální dovednost, která mu umožní navázat a udržet dobré vztahy s vrstevníky. Snažili jsme se s ním rozebrat jeho chování a to zejména způsobem rozhovoru. Součástí toho také bylo zhodnocení a konstatování toho, co se nám na jeho chování líbí a co nikoli. Jako postup řešení jsme stanovili to, abychom v Martinovi posilovali to pozitivní, snažili jsme se poukazovat na jeho dobré stránky a to nejen v našem vzájemném rozhovoru. Při spolupráci s pedagogy jsme se snažili tento postup promítnout i do učení ve třídním kolektivu, kde by měl být Martin před ostatními veřejně posilován a chválen, aby dokázal nalézt sebevědomí, které mu pomůže vytvářet dobré a kvalitní sociální vztahy. Závěrem lze říci, že výsledek se projevil alespoň částečně již po dvou měsících. Martinovo chování se stalo méně agresivním a viditelně se zlepšilo. Stal se komunikativnějším a společenštějším a spolužáci ho také přijali postupně mezi sebe.(E. Gajdošová, G. Herenyiová, 2006)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15597
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse