Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Appendicitis acuta - maturitní otázka 10/15

Appendicitis acuta - maturitní otázka 10/15


Kategorie: Zdravotnická škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka z chirurgie obsahuje informace o nejčastějších náhlých břišních příhodách, postihujících člověka v kterékoli věkové skupině. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Nemoci nadledvin - maturitní otázka 9/15, následující Idiopatické střevní záněty, celiakie - maturitní otázka 11/15.

Obsah

1.
Výskyt
2.
Etiologie
3.
Patologická anatomie
4.
Klinický obraz
5.
Diagnóza
6.
Léčení
7.
Komplikace

Úryvek

"Diagnóza
Vychází z klinického obrazu. Specifickými příznaky jsou většinou symptomy dráždění pobřišnice.
Pleniésovo znamení bolestivost při poklepu na břicho.
Blumbergův příznak. Pozvolna tlačíme na stěnu břišní. Poté ruku rychle oddálíme a nemocný cítí bolest v místě tlaku.
Rowsingův příznak. Pozvolna tlačíme na stěnu břišní v levém podbřišku. Při rychlém oddálení cítí nemocný bolest v pravém podbřišku. Obecně bolest se objeví v místě zánětlivého procesu.
Psoatový příznak. Provádíme hyperextenzi v kyčli, nebo flexi v kyčli proti odporu a nemocný cítí bolest v místě červa (u retrocékální formy).
Obturátorový příznak. V poloze na boku abdukce, flexe a vnitřní rotace v kyčli vyvolá bolest v břiše. Dráždění na fascii m. obturator int., kde je uložen červovitý výběžek
(pelvální forma).
Z paraklinických vyšetření má vysokou průkaznost sonografie.
Nativní rtg snímek břicha vstoje má význam spíše pro diferenciálně diagnostický.

Léčení
Akutní zánět červa je zásadně indikací k chirurgické léčbě, která spočívá v odstranění zaníceného červa (appendectomia). V současné době máme dvě možnosti operačního řešení. Buď klasickou laparotomií řezem pararektálním či střídavým nebo odstranění červu technikou laparoskopickou.
Konservativní léčení lze doporučit jen v počátečních stadiích a diagnosticky nejasných případů, kde však vývoj nemoci často nutí k léčbě operační. Nesmí se podávat opiáty a antibiotika, která zastřou vývoj onemocnění. Ke konservativnímu postupu je indikován i periapendikální infiltrát, hlíza jen tehdy, nejsou-li známky šíření procesu do okolí.
Obecná zásada: operace je indikována vždy tam, kde nemůžeme bezpečně zánět červa vyloučit."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x460ae52be1b00.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Appendicitis_acuta.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse