Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Aristotelés: Pedagogika

Aristotelés: Pedagogika


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce seznamuje s teorií výchovy podle nejproslulejšího filozofa a učence starého Řecka, uvádí jeho tři stránky výchovy. Součástí je i vysvětlení jeho vztahu k učení Sókratovu nebo představení Aristotelových děl, která se zabývají pedagogikou. Opominuty nejsou ani základy Aristotelovy výchovy, její typy a návaznost na Platóna.

Obsah

1.
Úvod
2.
Stránky výchovy podle Aristotela
3.
Teorie výchovy podle Aristotela
4.
Období výchovy podle vývoje člověka
5.
Základy a požadavky výchovy podle Aristotela
6.
Závěr - návaznost na Platóna

Úryvek

" Podle Aristotéla výchova spočívá na těchto třech základech: na přírodě, návyku a rozumu. V člověku je od přírody uložena možnost vývoje uskutečňovaného výchovou, která má za cíl rozvíjet vyšší stránky duše – duši rozumovou a volní (živočišnou). Jelikož se podle Aristotelovy antropologie v člověku spojuje stránka vegetativní, animální a rozumová, tak také ve vzdělání musí být dosaženo jednoty založení tělesného, morálního a intelektuálního, aby byla harmonicky vzdělávána celá osobnost dítěte. Proti spartské výchově Aristotelés namítá, že “ve výchově první místo musí mít krása a ne divokost”. Na rozdíl od Platóna požaduje, aby tělesná výchova předcházela výchově rozumové.
Aristotelés rozdělil pro potřeby výchovy život dorůstajícího člověka na tři období po sedmi letech: 1. V prvním období lidského věku, do sedmi let dítěte, má výchovu na starosti výlučně rodina, která zejména chrání děti, aby se nedostaly do škodlivé společnosti otroků a nebyly brány do divadel. V prvních letech života dítěte má převahu příroda: dítě se zabývá hrami, pohádkami a mýty mravně zaměřenými. 2. Ve věku od sedmi let do počátku pohlavní zralosti má velkou úlohu návyk. Začíná vlastní společná výchova, hoši pěstují zejména gymnastiku. 3. V posledním období, od čtrnácti do jedenadvaceti let, pečuje se o vzdělání rozumu a vůle vzděláním vyšším, múzikou a vědou, kdy je zároveň tělo cvičeno pro posílení a vedeno dietou k pohlavní zdrženlivosti. Aristotelés tak provedl první periodizaci věku dítěte a dospívajícího člověka v dějinách pedagogiky."

Poznámka

Referát stručně vystihuje základy Aristotelova díla.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: hum_pedx0001.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Aristoteles_pedagogika.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse