Název Goodness Staženo

Z. Matějček: Po dobrém nebo po zlém - rozbor knihy

jedná se o pedagogický rozbor knihy, kdy velká část práce je zaměřena na odměny a tresty.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

1851x

Průcha, Jan: Alternativní školy

Práce se zabývá obsahem knihy Jana Průchy Alternativní školy. Charakterizuje alternativní školství, všímá si jeho vlastností a funkcí. Popisuje typy a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

696x

Jan Průcha: Přehled pedagogiky - souhrn kapitoly Druhy pedagogického výzkumu

Jedná se o souhrn kapitoly Druhy pedagogického výzkumu z publikace Přehled pedagogiky od Jana Průchy, předního odborníka v oblasti pedagogické teorie ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

676x

Pedagogický slovník

Vysvětlení pojmů - výchova, vzdělání, vzdělávání, vyučování, trénink, učitel (jeho specifické fce), paměť, analýza, syntéza, kurikulum (roviny jeho ex... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

667x

Aristotelés: Pedagogika

Tato práce seznamuje s teorií výchovy podle nejproslulejšího filozofa a učence starého Řecka, uvádí jeho tři stránky výchovy. Součástí je i vysvětlení... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

440x

Komenský, Jan Amos - Informatorium školy mateřské

Práce se zabývá výkladem Informatoria školy mateřské od J. A. Komenského. V rámci tohoto základního stavebního kamene předškolní didaktiky vyzdvihuje ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Literatura

408x

Geoffrey Petty: Moderní vyučování - recenze

Tento text recenzuje knihu věnující se modernímu vyučování. Uvádí praktické rady pro učitele. Věnuje se vysvětlení základních zákonitostí lidské psych... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

369x

Úspěch veřejné promluvy

Úspěch veřejné promluvy: recenze na knihu Antonína Langera, vyjádření ke knize a jejím jednotlivým kapitolám.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

360x

Hana Horká: Koncepce globální výchovy v podmínkách české školy - výpisky z knihy

Práce obsahuje stručné výpisky z knihy Výchova pro 21.století: Koncepce globální výchovy v podmínkách české školy od Hany Horké. Charakterizuje napřík... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Globalizace

245x

Jack Canfield a Herold Clive Wells: Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků - výpisky z knihy

Jedná se o výpisky z knihy Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků. Text nejdříve definuje sebepojetí, poté odpovídá na otázku, jak se utváří naše... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

224x
1  2  3  4  5  »