Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Aristotelés - Politika, kniha první

Aristotelés - Politika, kniha první


Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Práce rozebírá první knihu Aristotelovy Politiky. Pojednává o vzniku, významu a složkách obce a majetku domácností.

Obsah

1.
Určení podstaty politického společenství
2.
Metoda zkoumání. Poměr obce a jednotlivce
3.
Složky domácnosti. Pán a otrok
4.
Majetek a otrok
5.
Přirozený rozdíl mezi otrokem a svobodným občanem
6.
Námitky proti otroctví. Otroctví přirozené a zákonné
7.
Ukončení výkladu o poměru mezi pánem a otrokem
8.
Získávání majetku a jeho způsoby
9.
Umění výdělečné a peněžnické
10.
Výdělečné umění
11.
Vztahy mezi příslušníky domácnosti: o vztazích mezi manželi, mezi pánem a otroky a mezi otcem a dětmi

Úryvek

"6. Námitky proti otroctví. Otroctví přirozené a zákonné
„To, co ve válce bylo přemoženo, jest vlastnictvím vítězovým.“ - to bývá označováno jednou stranou jako protizákonné. Jedno musí být ovládáno a druhé vládnout, otrok je částí vládce, je prospěšné, když jsou pán a otrok přátelé.
7. Ukončení výkladu o poměru mezi pánem a otrokem
Pán, který se nechce otrokem zabývati – nakazovat mu, přenechává tuto starost na dozorci a sám se věnuje např. vědě či politice.
8. Získávání majetku a jeho způsoby
Výdělečnictví není totožné s hospodářstvím. Rozdíly ve způsobu života. Nejlenivější jsou kočovníci – jejich potravou jsou krotká zvířata (dobytek). Další se živí lovem – loupeží, rybolovem, lovem divoké zvěře,… největší část lidí žije z půdy a šlechtěných plodů. Zvěř k potravě a výrobě oděvů.
Válka je přirozeně spravedlivá pokud je proti divokým zvířatům a proti lidem, kt. nechtějí být poddáni. Bohatství – množství nástrojů pro správu domu a obce.
9. Umění výdělečné a peněžnické
Jiný druh získávacího – peněžnictví – bohatství a majetek nemá žádných mezí. Kupectví nenáleží k přirozenému výdělečnictví (dříve byla směna věcí – něco za něco, z nedostatku a přebytku – to bylo přirozené). Začali užívat peníze – železo a stříbro a na ně razili znak, aby ušetřil měření velikosti a váhy. – vzniklo tedy kupectví – umění zjednávající bohatství a zisk.
Přirozeným výdělečným uměním je to, které využívá plodů a živočichů. Výdělečné umění je dvojí. Prvním je obchodování, které je haněno a druhým je vedení domácnosti, které je naopak chváleno.
Aristotelés odůvodňuje, proč je lichvářství předmětem nenávisti. Je to protože se při něm nabývá zisku z peněz samých a ne z toho, pro co byly zavedeny.
11. Výdělečné umění
Výhodnou částí výdělečného umění je mít zkušenost s majetkem, například vědět, v jakém množství se pořizovat dobytek a koně, uvědomit si, že v různých končinách se těmto zvířatům daří různě. Důležitá je také zkušenost se zemědělstvím. Toto byly části původního výdělečného umění. Při směnném umění, což je další druh výdělečného umění, je nejdůležitější částí obchod, který má dale tři složky: vnitrozemský obchod, zámořský obchod a obchod na trhu. Další částí tohoto umění je práce za mzdu a půjčování peněž na úroky. Do třetího druhu výdělečného umění patří například hornictví a dřevorubectví.
12. a 13. vztahy mezi příslušníky domácnosti: o vztazích mezi manželi, mezi pánem a otroky a mezi otcem a dětmi.
Podle Aristotela mužům spíše než ženám náleží na základě přirozenosti vedení, muž tedy ženě vládne jako politik a dětem tak, jako vládne král. Žena i otrok se sice podílejí na ctnosti, ale jsou zde rozdíly od toho, který je vládcem. Když se zaměříme na zkoumání duše, poznáme, že je v ní jedna složka, která vládne a druhá, která se podřizuje. Každá z těchto složek, rozumná a nerozumná, má jinou zdatnost. Pán, otrok, žena a dítě se podílejí na ctnosti, ale ne stejným rozsahem, nýbrž v takové míře, jaká každému stačí pro jeho úkol. Tak například otrok nemá rozvažovací schopnost. Žena tuto schopnost má, ale ne k rozhodování. Dítě ji zase nemá zcela vyvinutou. Vládci naopak musí mít dokonalou mravní ctnost, jsou ze všech nejvíce rozumní. Ženy a děti mají být přitom vychovávány tak, aby obec byla řádná, tedy se zřetelem k ústavě. Spořádaní spolubydlící tedy znamenají spořádanou obec."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x538deaf8d8780.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Aristoteles_Politika.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse