Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Aristoteles: polis a jednotlivec

Aristoteles: polis a jednotlivec

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce shrnuje základní myšlenky z Aristotelova díla Politika, pojednávajícím o vztazích jednotlivce a rodiny k vyšším organizačním celkům, polis. Popisuje autorovu argumentaci o tom, proč je seskupování v polis pro člověka přirozené, a jak lze polis chápat. Poté autorka předkládá kritiku polis od Richarda Mulgana. V závěru se pak snaží vysvětlit, proč je celek (polis) dříve, než jeho části.

Obsah

1.
Proč je obec přirozená
1.1
Aristotelovo dílo Politika, jeho obsah
1.2
Vymezení obce
1.3
Vztah jednotlivce a obce
1.4
Přirozenost
1.5
Přirozené společenství
1.6
Vztah rodiny a polis
1.7
Člověk jako „politický živočich“
2.
Kritika Aristotelova přístupu – R. Mulgan
2.1
Argumentace k jednotlivým problémům
3.
Proč je celek dříve než část
3.1
Vztah polis a člověka

Úryvek

“ PROČ JE OBEC PŘIROZENÁ

Aristotelés svoji politickou teorii, a tedy celé své dílo Politika, začíná vymezením polis (obce) jako zvláštního, jedinečného druhu společenství (koinónia). Toto společenství, doslova partnerství či sdílení, je charakteristické tím, že všichni plnoprávní členové, tj.nemá tím na mysli podřízené pomocníky, vždy svorně usilují o společný záměr nebo lépe řečeno cíl, jímž je nějaké „dobro“ (eudaimonia). Tato „zaměřenost na dobro“ je základním rysem každého pravého společenství, a tedy k dobru nebo též blaženosti, blaženému životu musí nutně směřovat i polis, neboť je ze všech společenství nejvýznamnější a zahrnuje v sobě všechna ostatní . Aristotelés nepopisuje polis jako určitý typ státu obsahující veškeré politické instituce, tj. stát v moderním smyslu slova, ale pod pojmem polis chápe společnost jako celek, který zahrnuje jak „státní orgány“, tak i jiná společenství. Tím, že obec směřuje k nejvyššímu dobru, musí se politik snažit dosáhnout dobrého života pro všechny členy polis, i když dílčí dobra mohou zajišťovat podřízené instituce, které jsou součástí obce. Koncepce dobrého života, jež je zajisté podrobněji zpracována v Aristotelově další knize Etika Nikomachova, jasně ukazuje jeho snahu spojit mravní ideály s politickou teorií, což je myšlenka, která sice není hlavním tématem, nicméně je trvale přítomna jako samozřejmost v celém díle. Na druhou stranu toto považuji za důkaz neoddělitelnosti teorie (etiky, politické vědy) od praxe (politické činnosti).
Od obecného úvodu přistupuje k přesnějšímu vymezení předmětu dalšího zkoumání, tj. k polis a také se věnuje vztahu jednotlivce a obce. Nejvíce o tomto pojednává první kniha, zvláště druhá kapitola. Řeší se zde základní otázky podstaty, vzniku a funkce obce, její odlišení od ostatních společenství co do vzniku i důležitosti, stejně jako podmínky „plnoprávného členství“ a dále zdůvodňuje, proč někteří obyvatelé obce nejsou a nemohou být občany. Aristotelés při svých biologických výzkumech používal analytickou metodu, jejíž principy přenesl na problematiku polis. Nejprve rozebere jednotlivé složky celku a poté je postupně zkoumá jak samy o sobě, tak v jejich vzájemných vztazích. Biologický organismus zde zastupuje polis, na jehož růstu a vývoji se pokouší vysvětlit, proč je obec přirozená (fysei) čili že existuje na základě přirozenosti.
Co to však v Aristotelově řeči přirozený či přirozenost vlastně znamená? Je to snad nějaká vlastnost nebo schopnost daná od narození? A je to vrozené všem jednotlivcům ve stejné nebo různé míře? Příroda se dle Aristotela skládá z různých druhů organismů, jak živých tak neživých, každý z nich má své typické rysy a schopnosti a úkolem každého z nich je, chce-li být obecně prospěšný, tyto své vlastnosti plně rozvinout. Tím dojde svého přirozeného uplatnění, naplní svoji funkci a především uskuteční svoji podstatu. Tuto teleologickou teorii přírody (telos = cíl) je nutné aplikovat na člověka a jeho vlastnosti, abychom mohli vysvětlit přirozenost obce.
Základním přirozeným společenstvím mezi lidmi je domácnost. Nemůžeme si ji však představovat jako nejužší rodinu podobně jako v současnosti. V Řecku této doby byla tvořena nejen manželi, dětmi a nejbližšími příbuznými, ale i nemovitým majetkem a otroky. Proto je nutné rozlišovat základní tři typy vztahů uvnitř domácnosti – vztah mezi mužem a ženou, rodiči a dětmi a mezi pánem a otroky. Prvotním rozdílem je odlišnost mezi mužem a ženou, jejichž různá přirozenost umožňuje zachování rodu.. Druhý určující poměr v domácnosti je mezi vládcem a ovládaným, který se uplatňuje na všech třech vztazích. Podstatným rysem domácnosti je zajistit nejprostší životní potřeby. Ačkoli je domácnost společenstvím nejjednodušším, neznamená to, že by neměla téměř žádný význam. Naopak, domácnost si udržuje důležitou funkci, neboť rozvíjí charakteristické schopnosti lidí: naplňuje počáteční pud sebezáchovy – reprodukce a zajišťuje základních lidské potřeby. Domácnost tak uskutečňuje svoji podstatu a je tedy nejpřirozenější institucí. Mezistupněm k obci je ves nebo dědina (tímto slovem se lépe vyjádří starobylost společenství), která původně vznikla z osady „soukojenců“ a „dětí dětí“ . Hlavní příčinou její existence je však to, že domácnost sama již není schopna zajistit okamžité potřeby. Nakonec se několik vsí sdružuje do nejvyššího společenství – polis..."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera746
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse