Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Aristotelova nauka o ctnostech u Tugendhata a MacIntyra

Aristotelova nauka o ctnostech u Tugendhata a MacIntyra

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce shrnuje některé z myšlenek Aristotelových a ukazuje, jak se na ně dívali pozdější filosofové. Zaměřuje se na porovnání Aristotelových myšlenek s Tugendhatovými a MacIntyrovými. Tyto pak porovnává i vzájemně.

Obsah

1.
Úvod
2.
Dobro
3.
Činnost, jednání a postoj
4.
Ctností.
5.
Přátelství
6.
Eudaimonie
7.
Závěr

Úryvek

“Ctností.
MacIntyre považuje Aristotelovi ctnosti za čistě morální, když to Tugendhat říká, že je tu určité napětí od samého počátku mezi morálními a společenskými ctnostmi.
Ctností jsou právě těmi vlastnostmi, které umožňují jedinci dosáhnout eudaimonie a bez nichž postup k tomuto „telosu“ není možný .
Pro Tugendhata jsou v Aristotelovi etice nejdůležitější společenské ctnosti, a téměř všichni jsou sociální (kromě uměřenosti a statečnosti v otázce společného dobra).
U Tugendhata se setkáváme s myšlenkou jednoty ctností – není možné mít jen jednu ctnost, ale i ty zbylé. Proto, aby člověk byl považován za ctnostného, musí mít jednotu ctností (tj. když máme jednu ctnost, tak máme i ty zbylé).
Oba poukazují na důležitost myšlenky středu, jež má být chápan jako harmonie souvisící s rozumem - vyváženost, která není základní lidskou přirozeností. Avšak je to právě Tugendhat, který poukazuje na to, že i sám Aristoteles upozorňuje na problematičnost středu, protože když lékař léčí nemocného, pokud postupuje z hlediska středu, znamená to, že nedělá pro nemocného ani moc, ani málo. Také si myslí, že v Aristotelovi etice není přesně řečeno jak máme chápat střed, zda ve smyslu vyrovnanosti nebo geometrickém smyslu, avšak pokud chceme pochopit koncepci ctnosti u Aristotele, musíme dát za pravdu MacIntyremu, který chápe střed podle první definice. K posuzování středu však u Aristotele neexistují žádná pravidla, jenž ukazuje na to, že posuzování situaci za pomoci měřítka středu závisí na daném případě, s čímž se Tugendhart smiřuje jen velmi nerad.
Podle Tugendharta a MacIntyre je střed měřítkem, podle kterého mají znalci určovat, co jsou ctnosti a co jsou jejích póly. Ke každé ctnosti existují dva póly, tj. dvě neřestí; tak statečnost má dva póly, zbabělost a nerozvážnost, spravedlnost – marnotratnost a lakomství, sebevědomí –nadutost a ušlápnutost, přívětivost – lichocení a hrubost.
Každá společnost má určitá pojednání o tom, co vymezuje dobré jednání. Podle MacIntyra existuje dva způsoby, jak člověk může porušit tyto zásady. Jednak jeho chápaní o ctnostech je natolik omezené, že porušování těchto pravidel dobrého jednání ani si neuvědomuje, nebo je tu ctnostný člověk, který ovšem poruší určité normy, aby zabránil něčemu, co považuje za nesprávné. V určitých situacích může nectnostný člověk jednat ctnostně, například z donucení nebo za odměnu. Ovšem všechny výše uvedené druhy jednání podle Aristotele nepřispívají k dosažení společného dobra.

Přátelství.
Pro MacIntaerovo pochopení Aristotele, je přátelství nejdůležitější ctností ve společnosti. Je to základní prvek ve společnosti. Teprve tehda, kdy jsou navázaná tato pouta, může vzniknout městský stát. Poroto pro mnohá státníků je přátelství důležitější než spravedlnost, protože spravedlnost muže být vykonávána teprve tehda, kdy jsou na základě přátelských pout utvořena obecné definice dober pro společnost, která jsou uznávána všemi zúčastněnými osobami.
Tugendhart se o takovéto přátelství nezmiňuje. Chápe přátelství v Aristotelovi coby vnitřní harmonii uvnitř jedince, a tedy přátelství sama sebe."

Poznámka

Autorka je cizinka, text proto potřebuje mírnou revizi jazyka.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14129
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse