Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Aromatické uhlovodíky - maturitní otázka

Aromatické uhlovodíky - maturitní otázka


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V této maturitní otázce z chemie je věnována pozornost aromatickým uhlovodíkům, tzv. arenům. Autor popisuje jejich chemické vlastnosti a reakce, dále jsou vypsány základní zástupci arenů, včetně vzorců a vlastností.

Obsah

1.
Aromatické uhlovodíky – areny
2.
Charakteristika aromatických uhlovodíků
3.
Chemické vlastnosti arenů
3.1
Nitrace
3.2
Halogenace
3.3
Sulfonace
3.4
Alkylace
3.5
Adice
4.
Zástupci arenů
4.1
Benzen
4.2
Toluen
4.3
Naftalen
4.4
Styren

Úryvek

"Jsou to cyklické uhlovodíky s konugovaným systémem vazeb . V molekulách arenů se ve skutečnosti nevyskytují a nestřídají jednoduché a dvojné vazby, ale -elektrony dvojných vazeb jsou rovnoměrně rozložený nad a pod rovinou, v níý jsou atomy tvořící kruh. Toto rozložení elektronů neboli jejich delokalizace dodává aromatickým uhlovodíkům mimořádnou stálost – mají aromatický charakter.

Kondenzované aromatické uhlodíky – jsou uhlovodíky, jejichž kruhy mají společnou dvojici uhlíkových atomů (např. naftalen, anthracen).

Charakteristika aromatických uhlovodíků:
 kapalné (např. benzen, toluen, …)
 pevné (např. naftalen, anthracen, fenanthren)
 nerozpouští se ve vodě, ale v organických rozpouštědlech
 kapalné aromatické uhlovodíky se užívají jako rozpouštědla
 jsou zdravé škodlivé
 hoří čadivým plamenem (při hoření vznikají saze)
 vyrábí se z ropy

Chemické vlastnosti arenů
Pro areny jsou typické elektrofilní substituce – SE"

Poznámka

Obsahuje chemické strukturní vzorce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a3a5eb96096c.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Aromaticke_uhlovodiky.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse