Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Arteterapie v profesi sociálního pedagoga - úvaha

Arteterapie v profesi sociálního pedagoga - úvaha


Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Eseje

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Práce se zabývá využitím arteterapie v profesi sociálního pedagoga. Formou úvahy doplněné o informace z odborné literatury autorka shrnuje všechny své zkušenosti s arteterapií na odborných praxích, které absolvovala. Následně se blíže zaměřuje na arteterapii v Domově pro osoby se zdravotním postižením a podrobněji charakterizuje arteterapii u lidí s mentálním postižením - konkrétně její cíle, techniky a doporučení. Práce je ukončena zamyšlením nad danou problematikou.

Obsah

1.
Úvod
2.
Arteterapie v Domově pro osoby se zdravotním postižením
3.
Specifika arteterapie u lidí s mentálním postižením
3.1
Cíle
3.2
Techniky
3.3
Doporučení
4.
Závěr

Úryvek

"Dlouhodobější „profesní“ zkušenost mám jakožto brigádnice v domově pro osoby se zdravotním postižením, kde příležitostně pracuji jako asistentka či volnočasová pedagožka uživatelů této sociální služby. Podobné práci bych se ráda věnovala po ukončení studia, a proto se dále zaměřím na uplatnění arteterapie v práci s lidmi s mentálním postižením.
Cílovou skupinou tohoto zařízení jsou dospělí lidé s mentálním postižením, jak muži tak ženy. Mezi uživateli a uživatelkami bychom našli jak lidi s lehkou, střední i těžkou mentální retardací, tak lidi s autismem či downovým syndromem. Někteří mají i přidružené duševní onemocnění.
Tento domov nabízí uživatelům pestrou nabídku volnočasových aktivit, mimo jiné i ruční a výtvarné práce. Co se týče terapií, je klientům poskytovaná jednak ergoterapie a druhak právě arteterapie.
Arteterapie je realizována nejen v samotném domově, ale také v přidruženém zařízení v denním stacionáři. V obou případech byla vedena odborným personálem s patřičným vzděláváním.
Osobně mě arteterapie zaměřená na tuto cílovou skupinu nadchla, jelikož je v některých aspektech odlišná od té, kterou jsem měla doposud možnost poznat.
Nyní bych ráda uvedla specifika arteterapie u dané cílové skupiny.
Arteterapii u lidí s mentálním postižením, poté co jsem měla možnost jí více nahlédnout pod pokličku, vnímám jako velmi rozmanitou, rozličnou a pestrou, což je asi odrazem existence více forem mentální retardace.
Všeobecným cílem arteterapie je využít výtvarného projevu jako hlavního prostředku vedoucí k poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. U zmíněné skupiny bych však cíle trochu poupravila, konkretizovala. Domnívám se, že cílem arteterapeutických aktivit by v tomto případě mohla být kompenzace intelektových nedostaků, rozvoj poznávacích schopností, vnímání."

Poznámka

Seminární práce z Univerzity Hradec Králové, pro předmět Arteterapie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ebff3ad3f871.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Arteterapie.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse