Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Asimilace studenta ve městě a na venkově

Asimilace studenta ve městě a na venkově


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická, Plzeň

Charakteristika: V seminární práci z předmětu Sociální pedagogika jsou nastíněny prožitky studenta z vesnice přicházejícího do města a naopak, včetně možných komplikací v sociálním kontaktu s vrstevníky. Práce je podaná vtipnou formou.

Obsah

1.
Definice města a vesnice
2.
Student z vesnice ve městě
3.
Student z města na vesnici
4.
Závěr

Úryvek

"Město versus vesnice

Definice slova asimilace říká: Asimilace (z lat. ad-similare, při-podobnit, přizpůsobit) v sociologii a v kulturní antropologii znamená přizpůsobení menšiny nebo přistěhovalce okolní většinové společnosti. Zahrnuje ovládnutí a přijetí většinového jazyka, obyčejů a kultury alespoň v té míře, aby odlišnosti nebránily ve společenském uplatnění, ale může znamenat i úplné splynutí s většinovou společností.

Vesnice je sídlo, kde jsou mezi jednotlivými obyvateli úzké sociálními kontakty, existuje zde dlouhodobá přirozená sociální kontrola a spoluúčast. Sídlo, kde převažuje zemědělství a primární výroba potravin, případně sídlo, kde významná část obyvatelstva vyjíždí do zaměstnání mimo sídlo.

Město je sídelní geograficky vymezený útvar, pro který je charakteristický soubor znaků, jenž jej odlišuje od vesnice. Jsou to především relativní velikost ve srovnání s vesnicemi, vysoká hustota osídlení, kompaktnost a koncentrace zástavby, typická demografická, sociální a profesní struktura obyvatel (obvykle nepracují v zemědělství, ale naopak v obchodu, průmyslu, službách) a poskytování správních, vzdělávacích, obchodních a kulturních funkcí pro širší okolí.

Pro město je také specifický městský způsob života, který je na rozdíl od venkovského více neosobní, anonymní a účelový. Obyvatelům měst klesá počet osobních vztahů a sociálních kontaktů, naopak roste počet profesionálních vztahů a fyzických kontaktů. Ve městech se také proto koncentrují sociálně patologické jevy jako zločinnost, prostituce, závislosti nebo rozpady manželství.

Vesničan ve městě

Člověk žijící na vesnici do města přichází z různých důvodů: kvůli studiu, práci, partnerovi, penězům či kariéře. Jenže vesničan se ve městě vyjímá jak bílá vrána v hejnu. Jeho chování je velmi specifické a identifikovatelné.
Mladý člověk, např. student, přichází do města studovat ve svých cca 15 letech.
Přichází z prostředí vesnické školy, kde s kamarády odpoledne prohání míč na
hřišti, kde se schází s kamarády za stohem a zkouší první cigaretu, kde děvčata z vesnice posedávají u místního hostince a štěbetají a pokřikují na kluky. Centrem dění je náves nebo místní „konzum“. Lidé jsou si na vesnici blíž, znají skoro všechny své sousedy, znají mladé, ale i starší lidi. Účastní se místních aktivit, je členem Sboru dobrovolných hasičů a vrcholem jeho společenského vyžití je vesnická tancovačka. Takový student je „vržen“ mezi sebevědomé vrstevníky z města, kteří se umějí oblékat, umějí „sbalit“ holku a ví, kde jim nalijí skvělou tequillu, přestože jsou nezletilí. Světaznalá městská děvčata s kabelkou od Gucciho, která stojí to, co auto studentova otce, studentem opovrhují a smějí se mu. Student má 2 možnosti: in-group - jeho vrstevníci z města se stanou referenční skupinou, pokusí se začlenit, bude se oblékat a chovat podle jejich vzoru, ztotožní se s jejich způsobem života. Nebo – out group - zůstane sám sebou, bude se stýkat se svými vrstevníky na vesnici a u svých městských spolužáků zůstane navždy „vesnickým balíkem“. V patnácti letech je to velice těžká volba."

Poznámka

Kombinované bakalářské studium učitelství praktického vyučování a odborného výcviku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51e0fe7c5f8d9.zip (46 kB)
Nezabalený formát:
Asimilace_studenta_ve_meste_a_na_venkove.pdf (51 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse