Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Astronomické jevy a planetární pohyby

Astronomické jevy a planetární pohyby


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Kolín III, Žižkova 162, Kolín III

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku ze zeměpisu: "Vliv astronomických jevů a planetárních pohybů na praktický život člověka". Práce obsahuje například vznik vesmíru, galaxie, sluneční soustava, slunce, země, měsíc, aj.

Obsah

1.
Vznik vesmíru
2.
Galaxie
3.
Sluneční soustava
4.
Slunce
5.
Země
6.
Stavba země
7.
Obaly Země
8.
Vrstvy atmosféry
9.
Velikost Země
10.
Měsíc
11.
Pohyby země
12.Tvar Země
13.
Geocentrismus
14.
Heliocentrismus
15.
Keplerovy zákony

Úryvek

"Vznik vesmíru
vznik: asi před 13,6 miliardami let (±2,5 mld. let) při mohutné explozi nazývané velký třesk
Teorie Edwina Hubbla o Velkém třesku:
 veškerá hmota ve vesmíru byla stlačena do nekonečně malého bodu → nekonečně vysoká teplota a hustota → obrovská exploze záření a částic → v první miliontině sekundy se většina zářivé energie přeměnila v látku (nejdříve H a He)→ vesmír se začal rychle rozpínat a současně ochlazovat → z oblaků plynů se vlivem gravitace tvořily planety, hvězdy a galaxie
 vesmír se rozpíná dále (důkazem jsou stále větší vzdálenosti mezi galaxiemi)."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a obrázky o rozsahu cca tří stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56dc277b11c52.zip (1123 kB)
Nezabalený formát:
vliv_astronomickych_jevu_na_cloveka.pdf (1199 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse