Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Atletika - struktura hodina I.

Atletika - struktura hodina I.


Kategorie: Tělesná výchova - sportovní činnosti

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem

Charakteristika: V práci je popsán průběh hodiny tělesné výchovy a co by se během hodiny mělo udělat, aby nedošlo k poškození svalů a pohybového ústrojí jako takového, a naopak bylo docíleno zlepšení kondice.

Obsah

1.
Strečink
2.
Metodické poznámky
3.
Protažení
4.
Rovinky
5.
Švihové cviky
6.
Atletická abeceda
7.
Použitá literatura

Úryvek

"Strečink:

Strečink je souhrnný pojem pro celou řadu protahovacích cviků, které vznikly a vznikají na základě poznatků vědy a praxe. Jsou to cviky do polohy, při níž žák necítí bolest. Používáme jich pro zvýšení pružnosti svalů a získání tělesné i duševní pohody. Poněkud odlišný účinek má strečink v úvodní a závěrečné části vyučovací jednotky
Správné protahování provádíme uvolněně, plynule a s postupným zvětšováním rozsahu pohybu. Pokud ucítíme ve svalu bolest, musíme protažení poněkud uvolnit. Jestliže jsme provedli cvičení správně, dostaví se v protahovaném svalu pocit tepla.

Metodické poznámky:

 během cvičení klidně a pravidelně dýcháme
 každý cvik se opakuje 3 – 5 s
 zařazení strečinku do vyučovací jednotky musí být vždy plánováno a odpovídat předcházejícím zatížením
 protahování nevyučovací jednotce provádíme na konci rozcvičení a 3 až 5 minut před jejím koncem
 protahování v závěrečné části hodiny provádíme opatrně (pomaleji a ze začátku aplikace v menším rozsahu)
 cvičíme v pohodlné poloze – účinek strečinku je věší, když jsme uvolnění
 cílem protahování není maximální rozsah pohybu (každý není stejně ohebný), ale vlastní pocit žáka
 nezapomínejme nikdy na protažení a uvolnění svalů zádových

Před řádným rozcvičením zahřejeme organismus dvěma kolečky kolem hřiště, mírným tempem (rozklusáním)."

Poznámka

Součástí práce jsou i velké tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x457d4b6c8440c.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Priprava_hodiny.doc (63 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse