Seminarky.cz > Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Ulice: Pasteurova 3544/1

Město: Ústí nad Labem

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Rytmická rozcvička

... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Tělesná výchova - teorie

1230x

Protahovací cvičení bez náčiní

Tato práce se zabývá protahovacími cviky bez náčiní. Popisuje 12 protahovacích cviků na protažení celého těla. Uvádí, kolikrát je nutné cvičení opakov... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Tělesná výchova - teorie

908x

Základní gymnastika - struktura hodiny II.

Práce představuje základní gymnastické cviky bez použití náčiní, které se zaměřují na procvičení pohyblivosti a zlepšení kondice.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Tělesná výchova - sportovní činnosti

747x

Atletika - struktura hodina I.

V práci je popsán průběh hodiny tělesné výchovy a co by se během hodiny mělo udělat, aby nedošlo k poškození svalů a pohybového ústrojí jako takového,... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Tělesná výchova - sportovní činnosti

665x

Psychologie a její význam pro učitele

Vypracovaná otázka ke SZZk seznamuje s disciplínou psychologie a objasňuje význam jejích poznatků pro práci učitele. Druhá část popisuje systém pedago... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Kategorie: Pedagogika, Psychologie


590x

E-learning jako nástroj efektivnosti ve vzdělávání - bakalářská práce

Práce se podrobně zabývá e-learningem jako nástrojem efektivnosti ve vzdělávání. První část práce se věnuje jeho pojetí, formám, přínosům, výhodám a n... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Bakalářské práce

Kategorie: Andragogika

496x

Návrh odlitku příruby

Seminární práce předkládá návrh odlitku příruby. Je navržen materiál a rovněž formy a modely. Nechybí ani výpočty vtokové soustavy a technologický pos... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Technologie

476x

Historický přehled péče o osoby s poruchami komunikačních schopností.

Práce podává základní přehled o vědcích, kteří se zabývali studiem a péčí o osoby s poruchami komunikačních schopností v naší zemi. Jednalo se o tyto ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Pedagogika - speciální

386x

Běh přes překážky - struktura hodiny III.

V práci je popsána struktura hodiny, jejíž hlavní důraz je kladen na možnosti rozcvičení před a po běhu přes překážky.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Tělesná výchova - sportovní činnosti

351x

Didaktika gymnastiky - hrazda

Jedná se o popis vedení hodiny gymnastiky se cvičebním návodem.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Pedagogika

309x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [12]