Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Atmosféra

AtmosféraKategorie: Zeměpis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje kvalitně zpracovanou maturitní otázku ze zeměpisu na téma atmosféra. Popisuje vertikální dělení atmosféry, počasí, podnebí i rozložení srážek na Zemi. Gymnaziální úroveň.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vertikální dělení Atmosféry
3.
Globální oteplování Země
4.
Počasí
5.
Předpověď počasí
6.
Podnebí (Klima)
7.
Klimatogeografičtí činitelé
8.
Rozložení teploty v A (Výměna tepla)
9.
Rozložení srážek na Zemi
10.
Všeobecný oběh atmosféry
11.
Monzuny
12.
Místní větrné proudění
13.
Vzduchové hmoty
14.
Klimatické pásy Země

Úryvek

"- atmosféra je směs plynných (78% - při sopečné činnosti a z paliv v dopravě, 21% - biogenní procesy zdrojem fotosyntéza, Ar, vodík, Ne…), kapalných a pevných částic (Atmosférické aerosoly: přirozené, antropogenní. Průmyslový prach, mikroorganismy, vesmírný prach, půdní prach)  Vzduch
Vertikální dělení Atmosféry
- troposféra – do 8 km nad póly, do 17 km na rovníkem, probíha většina meteo procesů, pokles teploty o 0,65 °C na 100m, s výškou klesá tlak i hustota vzduchu, tvoří se oblaky a srážky, atmosférické proudy, tropopauza = horní hranice troposféry
- stratosféra – do 50 km
- ozonosféra - - kolem 25 km, vrstva stratosféry, brání před ultrafialovým a kosmickým zářením
- mezosféra – do 80 km, teplota vzduchu s výškou klesá (až na -100°C)
- Ionosféra – 60-500 km, s elektricky vodivými vrstvami, odráží radiové vlny, geomagnetické bouře, polární záře
- termosféra – 700 km, teplota vzduchu stoupá na 1400°C
- exosféra – 700 km a výše, okrajová část atmosféry. Částice vzduchu (vodík, helium) unikají do meziplanetárního prostoru

Globální oteplování Země
= podílí se na něm (pohlcuje a vyzařuje zpět dlouhovlnné záření), vodní páry (z půdy -> vznik srážek), (vulkanická činnost)
- skleníkový efekt = druhotné oteplování zemského povrchu. Zvyšováním koncentrace CO2 v atmosféře
- kyselé deště = díky rostoucímu množství oxidů síry a dusíku v atm.

Počasí
= okamžitý stav atmosféry
- určují ho tito činitelé (fyz. vlastnosti atmosféry): srážky, tlak, teplota, oblačnost, vítr, hustota (klesá s rostoucí vzdáleností od zem.povrchu)
-meteorologie = věda o počasí
- teplotní inverze = vzestup teploty v atmosféře se stoupající výškou (objevuje se nad městy -> smog)
Předpověď počasí
Světové služby počasí = základem meteorologických měření a pozorování je síť pozemních (základem budka s přístroji) a plovoucích meteorologických stanic
Základní meteorologické prvky:
- intenzita slun. záření
- délka trvání slun. Svitu
- teplota vzduchu a půdy
- atmosf. Srážky (kapalné, pevné)
- vlhkost a tlak vzduchu
- rychlost a směr větru
- oblačnost
- proudění
! Tyto prvky určují RÁZ POČASÍ  okamžitý stav atmosféry
synoptická mapa – hodnoty jsou zakresleny pomocí smluvených symbolů
- mapa předpovědi počasí
na některých mapách znázorněny – izobary = čáry, které spojují místa se stejným tlakem
nejč. změny klimatických podmínek = klimatodiagram

Podnebí (Klima)
= dlouhodobý stav atmosféry, který se vytváří v dané oblasti působením klim. Činitelů
- klimatologie = věda o podnebí

Klimatogeografičtí činitelé
1. zeměpisná šířka – ovlivňuje příděl slun. záření, od rovníku k pólu klesá intenzita slunečního záření
2. vzdálenost od oceánu(stupeň kontinentality) - blíže k oceánu  více srážek = OCEANITA (oceánské podnebí), - od oceánu  málo srážek = KONTINENTALITA
3. obecný oběh atm (cirkulace) = přemisťování vzdušných vod rozdílných vlastností
4. oceánské proudy – teplé, studené
5. nadmořská výška = platí teplotní gradient (na 100 m výšky klesá teplota o 0,6°C)
6. reliéf - návětrná, závětrná strana
7. člověk a jeho činnost (antropogenní) - zvyšování teploty, úbytek ozonu, kontaminace potravinového řetězce
body 1-4 = Makroklima  určuje ráz podnebí velkých oblastí
body 5-7 = mikroklima  určuje ráz podnebí malých oblastí (místní podnebí)"

Poznámka

Gymnázium

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53a6e40446446.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Atmosfera.doc (61 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse