Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Atom - maturitní otázka slovensky

Atom - maturitní otázka slovensky


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku, která se věnuje popisu vývoje vnímání atomu od starověku po současnost.

Obsah

1.
Aristoteles
2.
John Dalton
3.
Modely atómu:
4.
Becquerel
5.
Maria Curie Sklodowska + Pierre Curie
6.
Rutherford
7.
Chadwick
8.
Sommerfeld
9.
Niehls Bohr
10.
Luis de Broglie

Úryvek

"19.stor. (1896)– Thomson – ako prvý objavil elektrón – stabilná častica, jeho hmotnosť je 1836 krát menšia ako hmotnosť atómu vodíka. Zostrojil Pudingový model atómu – kladné a záporné častice sú v atóme usporiadané ako hrozienka v pudingu.
Becquerel – prvýkrát hovorí o rádioaktivite (vlastnosť jadra atómu)
Maria Curie Sklodowska + Pierre Curie – začali sa zaoberať rádioaktivitou. Objavili prirodzenú rádioaktivitu, Po a Ra. Zistili, že existujú 3 druhy rádioaktívnych lúčov:
1) alfa – kladne nabité, jadrá He zbavené el.obalu
- žiarenie: ťažké a málo prenikavé častice (dajú sa zastaviť listom papiera)
2) beta žiarenie – delia sa na: kladné – pozitróny - kladne nabité elektróny
záporné – negatróny – záporne nabité elektróny
- protóny prechádzajú na neutróny a neutróny na protóny a pritom vyžarujú buď elektróny alebo protóny
- pozitróny a negatróny sú rovnako veľké
- dá sa zastaviť platňami kovu
3) gama žiarenie – elektromagnetické žiarenie
- najprenikavejšie
- najnebezpečnejšie
- prenikalo do každého atómu a bunky
- dá sa zastaviť olovenými platňami / betónovou stenou"

Poznámka

Psané formou poznámek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x463de08f3ba08.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Stavba_atomu.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse