Autismus

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce obsahuje základní poznatky o autismu. Věnuje se Aspergerovu syndromu a jeho výzkumu. U jednotlivých projevů a problémů, spojených s tímto onemocněním, poskytuje popis a také návrhy, jak se s těmito úskalími vyrovnat. Zabývá se i vhodným vzděláním učitelů a vzděláváním a pracovními možnostmi autistů. Praktická část je přepisem rozhovoru s odbornou pomocnicí autistického chlapce.

Obsah

1.
Úvod
2.
Aspergerův syndrom
3.
Přístupy
4.
Rané studie
5.
Pozdější studie
6.
Komunikační problémy
6.1
Vhodná pomoc
7.
Sociální vztahy
7.1
Vhodná pomoc
8.
Obsedantní chování a rituály
8.1
Vhodná pomoc
9.
Vzdělávání autistů
10.
Vzdělávání učitelů v přístupu k autistům
11.
Způsoby výuky
12.
Možnosti dalšího vzdělávání
13.
Zaměstnání
13.1
Intervence na pracovišti
14.
Psychiatrické problémy
15.
Problémy s kriminalitou
16.
Sexuální vztahy
17.
Praktická část – rozhovor s odbornou asistentkou artistického chlapce

Úryvek

“ KOMUNIKAČNÍ PROBLÉMY

Jak už bylo uvedeno, jedním ze 3 nejdůležitějších faktorů je vytvořit smysluplnou řeč do 5 let. Až u 30% postižených se tento faktor nevyvine nikdy. Ale tyto obtíže nejsou spojeny pouze s nízkofunkčním artismem i vysokofunkční autisté mohou, dokonce i v dospělosti, mít závažné problémy v komunikaci.
Autisté mají problémy s porozuměním, obzvlášť je-li to v sociálním kontextu. V mnoha testech jsou úspěšní,ale je to proto, že rozumí jednotlivým slovům, ale už neporozumí složitějším slovním spojením.Z toho důvodu je velmi obtížné nějak vyhodnotit hloubku postižení v oblasti jazyka. Například, když jednomu autistovi otec řekl, aby se zeptal maminky jestli nechce kávu, tak se chlapec zeptal, dostal odpověď , ale už ji nevyřídil otci, protože mu nikdo neřekl, že to má udělat.
Nebo také doslovné chápání způsobuje, že se autista může vyděsit a jeho chování se pak může jevit jako hrubé, nezdvořilé. Jednou se stalo, že se učitel zeptal autistického chlapce, kdy má narozeniny a on jí pohrdavě odpověděl, že přece každý rok.
Problémy mohou být i s přednesem , občas se zdá být „robotí“.Ale tento problém s věkem zmírní nebo zcela zmizí.Někdy přetrvává špatná výslovnost. Slovní zásoba může být i u dospělých autistů stále omezená, ale s věkem se dá zlepšit vyjadřování.To zdaleka neznamená, že bohatší zásoba je výhodou, protože může vést ke špatné představě
o porozumění postiženého.
Echolálie je dalším charakteristickým znakem autistů. Je zde stejný problém jako u slovní zásoby.Může vést k mylnému obrazu o porozumění postiženého, protože pouze opakuje to, co někde slyšel.
Dalším problémem je repetitivní používání jazyka. Toto opakování slov, frází a vět může mít několik důvodů:strach, úzkost, potřebu upoutat pozornost. Ale opakování je velmi často pro okolí zatěžující a vyčerpávající. S rostoucím věkem se řada autistů naučí ovládat tuto svou potřebu. Výjimkou nejsou ani neologismy, i když se objevují spíše u dětí.
Nemalý problém představuje, u dospělých autistů, to, že znají slova, ale občas je nedokáží vhodně použít. Tím pádem je mohou interpretovat špatně. Plyne to z nedostatků v sociálních vztazích. Je znám případ jednoho mladého autisty. Jeho matka měla doma společnost a on se jedné starší dámy s vyčnívajícími zuby zeptal: „Promiňte madam, vy jste králík?“
Velmi obtížné je také pochopení abstraktních výrazů. Hypotetické myšlenky vyvolávají u autistů úzkost, která nepomine dokud nedostanou přesnou odpověď. Cokoliv se týče budoucnosti musí mít přesné znění. Úzkost vyvolávají slova jako „brzy“, „možná“, „ budu na to myslet“ apod.
Lidé s autismem mají také potíže s porozuměním citů, emocí nebo dokonce fyzické bolesti. Často jsou obdařeni smyslem pro humor.
Nedostatek reciprocity je společný naprosto pro všechny autisty. Nejsou schopni účastnit se běžného hovoru, poslouchat názory jiných…To neznamená, že by nechtěli, ale prostě to nejde.

Vhodná pomoc

•Rozvíjení porozumění a snížení nevhodných projevů v řeči
V této oblasti je důležité, abychom postiženému pomohli s lepším porozuměním. Tím pádem by jsme se měli zaměřit na komunikaci ostatních. Pomáhá také odstranění nejistoty. Pokud autistovi ukážete obrázek/fotografii místa, kam se pojede, bude mnohem klidnější, protože bude mít konkrétní představu. Je to mnohokrát efektivnější než neustálé verbální ujišťování. Další možností je ignorovat nevhodnou komunikaci. Například, když má autista oblíbené téma, dokáže o tom neustále debatovat. A tehdy je lepší ignorovat to. Nejúčinnějším postupem je vytvoření pravidel kdy,kde,jak často a s kým má rozhovor probíhat. Ustanovením těchto pravidel by se mělo postupně začít už od dětství. Měla by také obsahovat jaká jsou „vhodná“ a „nevhodná“ témata. Nešťastným řešením by mohl být úplný zákaz oblíbených témat, protože repetitivní řeč mu často pomáhá zvládnout úzkost nebo je to jediná možnost komunikace s okolím."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10862
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse