Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Autističní géniové

Autističní géniové

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce věnovaná problematice autistických géniů čerpá z výzkumu psychologů Allana Snydera a Johna Mitchella, jehož výsledky byly shrnuty v práci Is integer arithmetic fundamental to mental processing? The mind’s secret arithmetic. Přibližuje nejprve obecně charakteristiky autistických géniů a poté přikračuje k povaze a vývoji jejich schopností. Jednotlivé typy schopností, zvláště matematické, blíže specifikuje a předkládá základní body teorie Snydera a Mitchella, která se pokouší neobyčejné schopnosti autistických géniů vysvětlit.

Obsah

1.
Úvod
2.
Autističtí géniové
3.
Schopnosti
3.1.
Obecně o schopnostech autistických géniů
3.2.
Výtvarný talent
3.3.
Hudební talent
3.4.
Určení času
3.5.
Matematický talent
3.6.
Matematické schopnosti
4.
Vysvětlení schopností autistických géniů
4.1.
Teorie Allana Snydera a Johna Mitchella
5.
Závěr

Úryvek

"Schopnosti
Společným znakem všech autistických géniů, je že tito lidé projevují pouze malé či žádné schopnosti logiky, originality a kreativity. Sami neumí své schopnosti využít a většinou jim ani nerozumí a neumí popsat postup jakým dosáhli výsledku, způsob jejich projevu se neliší mezi jednotlivými kulturami.
Autisté mají tyto schopnosti již od raného mládí a to v plné míře, neexistuje tedy žádné období jejich rozvíjení či učení. V průběhu času se dokonce jejich výsledky zhoršují, pravděpodobně v souvislosti se zapojováním do společnosti, tedy s rozšiřováním řečových schopností, případně s osvojováním si postupů a chování, používaných normálními jedinci. Tyto schopnosti nejde rozšiřovat a zlepšovat ani učením, ani častým opakováním.
V rodinách autistických géniů nejsou převážně známi jiní příslušníci s obdobným talentem. Zajímavostí je že v rodinách, kde jsou otcové případně další mužští předci vzděláni v oborech jako je například fyzika, matematika a podobně je množství autistických dětí dvojnásobné oproti běžné populaci.

Schopnosti autistů lze rozdělit do několika skupin či oborů, někteří z nich jsou obdařeni i několika. Toto je krátký přehled těch nejběžnějších:
• Výtvarný talent: Některé autistické děti jsou schopné již v několika letech věku, kreslit zapamatované scény s neuvěřitelnou přesností a smyslem pro perspektivu a to bez předchozí fáze „čáranic“ jak je to obvyklé u běžných dětí. Ostatní lidé většinou nejsou schopni nakreslit tak přirozené scény, dokud jim nejsou vysvětleny principy stínování, perspektivy, textur a podobně. Tento talent je v rozporu s tím, že takto nadaní autisté mají často problémy s rozpoznáváním tváří svých blízkých.
• Hudební talent: Velmi často se mezi autisty vyskytuje absolutní sluch, přestože toto nadání má v běžné populaci jeden člověk z desetitisíce. K tomuto talentu patří i neomylná schopnost vybavit si každý tón z melodie.
• Určení času: Schopnost v libovolnou denní dobu, i při nočním probuzení, určit s přesností na sekundy aktuální čas. Na toto místo by se dali zařadit různé kalendářní operace: určení který den v týdnu bude v dané datum a další.
• Matematický talent: Tento talent zahrnuje schopnost velmi rychlých matematických operací s celými čísly (násobení, dělení, faktoriál), určování prvočíselnosti, počítání velkého množství objektů atd. Protože na těchto schopnostech je založena práce Allana Snydera a Johna Mitchella zmíním se o nich podrobněji v následující kapitole.

Matematické schopnosti
Absolutní sluch, výtvarný talent a podobné schopnosti souvisí úzce s funkcemi mozku, jsou pouze jejich dokonalou formou, není proto natolik překvapivé, že někteří lidé jsou jimi obdařeni. Na druhou stranu o matematických operacích by se dalo předpokládat, že jsou až produktem lidské kultury. Není tedy důvod očekávat, že by je člověk mohl mít vrozené a mohl je ovládat bez toho, aby se je musel učit. Přesto jsou někteří autisté schopni během několika zlomků vteřiny vypočítat odmocninu z pětimístného čísla a provádět další neuvěřitelné matematické operace.
Rychlost jakou provádějí tyto úkony několikanásobně převyšuje rychlost jakou jsou schopni stejnou operaci provést zkušení matematičtí odborníci, kteří ovládají všechny známé algoritmy a triky použitelné k dosažení požadovaného výsledku. Bylo by proto zajímavé zjistit jakým způsobem jejich mozek tyto operace provádí. Důvodem je například fakt, že dosud nebyl objeven žádný dostatečně rychlí algoritmus jakým ověřit prvočíselnost osmi- a více místných čísel, přestože někteří autisté toto dokáží v několika sekundách.
V tomto oboru bylo s autisty prováděno mnoho experimentů. Bylo zjištěno, že závislost rychlosti určení prvočísel vzhledem k jejich velikosti, by mohla odpovídat algoritmu zvaném Erathostenovo síto, známém již ve starověku. Toto ovšem nedokazuje, že lidský mozek skutečně tento algoritmus používá. Je možné že postupy, které mozek používá neodpovídají žádným známým a naučitelným algoritmům. Dá se očekávat podobná souvislost, jako mezi učením se mateřskému jazyku v mládí a dalšímu jazyku v dospělosti."

Poznámka

Zpracováno na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické.
V práci se objevují pravopisné chyby, zejména v užívání čárek ve větách.
Práce zahrnuje drobnou reprodukci kresby autistického dítěte.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22381
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse