Bakalárska geografie

Kategorie: Technické - ostatní

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje bakalářskou geografii. Popisuje základy geografie jako vědy. Charakterizuje její předmět, cíle a jiné. Zaměřuje se na různé druhy lesů, jejich charakteristiky a typy.

Obsah

1.
Text

Úryvek

"1.Členenie biogeografie a metódy biogeografického výskumu
Podľa objektu skúmania:
– fytogeografia (objektom skúmania sú rastliny a ich rozšírenie) = náuka o rozšírení rastlín na zemskom povrchu, ako aj o zákonitostiach a príčinách, ktoré toto rozšírenie podmieňujú
– historická fytogeografia (skúma rozšírenie rastlinstva a jeho zmeny vo vzťahu k času)
– areálová fytogeografia, fytochorológia (skúma areály konkrétnych taxónov rastlín)
– regionálna fytogeografia (skúma podobnosť, resp. rozdielnosť rastlinstva v jednotlivých regiónoch sveta; je základom pre fytogeografické členenie zemského povrchu)
– ekologická fytogeografia (skúma rozšírenie rastlín vo vzťahu k prostrediu)
– antropogénna fytogeografia (zaoberá a vplyvom človeka na rozšírenie rastlinstva)
Podľa objektu skúmania:
– zoogeografia (objektom skúmania sú živočíchy a ich rozšírenie) = veda o rozšírení živočíchov na zemskom povrchu, ako aj o zákonitostiach a príčinách, ktoré toto rozšírenie podmieňujú
– areálová zoogeografia, zoochorológia (skúma a porovnáva areály konkrétnych taxónov živočíchov)
– regionálna zoogeografia (skúma vzťah medzi výskytom živočíchov a geografickým členením zemského povrchu)
– ekologická zoogeografia (skúma súvislosť medzi rozšírením živočíchov a ekologickými podmienkami)
– antropogénna zoogeografia (zaoberá a vplyvom človeka na rozšírenie živočíchov)Metódy biogeografického výskumu - spôsoby odkrývania zákonitostí priestorového usporiadania rastlinstva a živočíšstva na Zemi, hľadania a vyhodnocovania vzťahov jednotlivých taxónov k faktorom prostredia a skúmania pevnosti ich väzieb k týmto faktorom
a)analytické metódy: spočívajú v objasňovaní (analýze) biogeografických javov (napr.kontrola výraznosti sledovaného javu a jeho porovnávanie s intenzitou pôsobenia rozhodujúcich faktorov prostredia.
Cieľ: získanie čo najpodrobnejších poznatkov o jednotlivých biogeografických javoch)
b)syntetické metódy: spočívajú v sumarizácii (syntéze) vopred získaných poznatkov o príslušných biogeografických javoch (napr. syntéza informácií získaných z kartografických zdrojov, literatúrnych údajov, elektronických databáz, lesných hospodárskych plánov, leteckých, resp. družicových snímok alebo terénneho výskumu.
Cieľ: utvorenie celkového obrazu o plošnom rozmiestnení rastlinstva a živočíšstva na danom území)
Alexander von Humboldt ako zakladateľská osobnosť biogeografie, jeho predchodcovia a nasledovníci
Alexander von Humboldt (1769–1859)
– považuje sa za zakladateľa fytogeografie
– ako prvý definoval pojmy flóra (= súbor rastlinných druhov) a vegetácia (= súbor rastlinných spoločenstiev), zaviedol základnú syntaxonomickú jednotku: asociácia
– na základe početných zámorských expedícií skonštatoval, že prevládajúce rastlinné formácie dávajú jednotlivým geografickým oblastiam charakteristický ráz (základ pre neskoršie vymedzenie biómov)
Predchodcovia – starovek – Aristoteles, Alexander Veľký, Teophrastos, Plínius starší,
- novovek – Paracelsus, Phillip von Hohenheim, Konrad von Gessner, Albrecht von Haller, Carl von Linné, Eberhard August Wilhelm von Zimmermann,
Nasledovníci – Goran Wahlenberg, Chrles Darwin, Alfred Russel Wallace,
1) Biologický druh a prehľad jeho najdôležitejších vlastností
Tradičná (morfologická) koncepcia:= skupina jedincov, ktorá sa morfologicky, anatomicky, fyziologicky, biochemicky alebo geneticky významnou mierou odlišuje od iných podobných skupín
Biologická koncepcia:= skupina jedincov, ktoré sa skutočne alebo potenciálne navzájom medzi sebou krížia a produkujú tak životaschopné potomstvá, pričom sú reprodukčne izolované od iných podobných skupín
Evolučná (fylogenetická) koncepcia:= najmenšia evolučne izolovaná línia, ktorá si udržuje v čase aj v priestore svoju identitu a ktorá je charakteristická svojim vlastným evolučným vývojom
J. S. Huxley (1943): spojil viaceré dovtedajšie názory na druh a vyslovil názor, že predstave druhu ako „prírodnej reality“ najlepšie vyhovuje taxón, ktorý:
a) má určitú morfologickú jednotnosť indivíduí a zároveň sa vyznačuje vnútrodruhovou variabilitou
b) vyznačuje sa odlišnosťou oproti príbuzným skupinám, od ktorých je (aspoň čiastočne) oddelený pôsobením reprodukčno-izolačných mechanizmov – bariér (geografických, časových, mechanických atď.)
c) má (pravdepodobne) jednotný evolučný pôvod
d) obýva určitý presne vymedzený areál

2) Vnútrodruhová premenlivosť
– je základným predpokladom evolúcie,môže zahŕňať:
– rozdielne sfarbenie, rozdiely vo veľkosti jedincov, rozdiely v štrukturálnych znakoch (anatómia, morfológia, organológia...), rozdiely vo fyziologických znakoch, rozdielne ekologické nároky, rozdielne správanie, genetické rozdiely
1) klinálna = spojitá, tvorí sa pozdĺž geografických gradientov (napr. premenlivosť dĺžky ihlíc borovice lesnej vo Švédsku)
2) diskontinuitná (ekotypová) = nespojitá, vyplýva z nespojitého (diskontinuitného) charakteru podmienok prostredia (pohoria, pôdne typy...)
1) klinálna premenlivosť živočíchov – ekozoogeografické pravidlá
– Bergmanovo: telesné rozmery jedincov toho istého druhu sa smerom k chladnejším častiam areálu zväčšujú"

Poznámka

vysoká

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29341
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse