Název Goodness Staženo

Úvod do geodézie, měření směrů a úhlů

Studijní materiál seznamuje s východisky geodézie a základy měření směrů a úhlů v rámci této disciplíny.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické - ostatní, Geografie


87x

Měření délek

Učební text objasňuje různé metody měření délek. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika, Technické - ostatní


70x

Základy vysokoškolské matematiky

Práce je zaměřena na základy vysokoškolské matematiky. Práce obsahuje například funkce jedné reálné proměnné, některé základní typy a vlastnosti funkc... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické - ostatní

67x

Navrhování ekonomických aplikací

Práce je souvislým textem, který popisuje vývoj a provoz aplikace, a to včetně faktorů, které je ovlivňují.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Kybernetika, Technické - ostatní

26x

Výšková měření, základní vytyčovací úlohy, laserové skenovací systémy

Studijní materiál ve své první části seznamuje s nástroji, postupy nebo zdroji chyb při výškových měřeních. Druhá část popisuje řešení základních vyty... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické - ostatní

0x

Bakalárska geografie

Práce obsahuje bakalářskou geografii. Popisuje základy geografie jako vědy. Charakterizuje její předmět, cíle a jiné. Zaměřuje se na různé druhy lesů,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické - ostatní

0x

Plasty

Seznámení s látkou - Plast... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické - ostatní


0x