Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Balanced Scorecards fakulty mechatroniky TnUAD - slovensky

Balanced Scorecards fakulty mechatroniky TnUAD - slovensky

Kategorie: Strategický management, Ekonomické cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se podrobně zabývá BSC fakulty mechatroniky TnUAD (Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně). První část práce se věnuje rozsáhlé SWOT analýze FM TnUAD, poté definuje a charakterizuje samotné BSC (Balanced Scorecards). Zabývá se jeho perspektivou, uvádí strategickou mapu, cíl, i vizi do budoucna.

Obsah

1
Strategické dokumenty
1.1
SWOT analýza FM TnUAD
1.1.1
Silné stránky (Strengths)
1.1.2
Slabé stránky (Weaknesses)
1.1.3
Príležitosti (Opportunities)
1.1.4
Ohrozenia (Threats)
1.2
Poslanie, cieľ, vízia
1.2.1
Poslanie TnUAD
1.2.2
Cieľ
1.2.3
Vízia
1.2.4
Zákazníci FM TnUAD
2
Začatie s BSC
2.1.1
Logika BSC
2.2
Perspektívy
2.2.1
Zákaznícka perspektíva
2.2.2
Finančná perspektíva
2.2.3
Perspektíva interných procesov
2.2.4
Učenie
2.3
Vzájomné vzťahy medzi strategickými cieľmi a internými procesmi
2.3.1
Príklad BSC na úrovni FM
2.3.2
Príklad BSC na úrovni vyučujúci
2.3.3
Príklad konkrétnej BSC karty
2.3.4
Príklad vyhodnotenia konkrétneho ukazovateľa
2.4
Vyhodnotenie

Úryvek

"Príležitosti (Opportunities)
- využiť talentovaných študentov v medzinárodnej konkurencii [1]
- využitie príchodu investorov na územie SR (napr. rozvoj automobilového priemyslu v Bratislave, Trnave a Žiline) k účelovej príprave absolventov pre potreby praxe [1]
- využiť spoluprácu univerzity s podnikmi na rozvoj inovatívneho podnikania [1]
- využiť relatívne veľký vedecko-výskumný potenciál v širokej škále vedných odborov na domácu i medzinárodnú spoluprácu a vzájomnú výmenu skúseností [1]
- využiť štrukturálne fondy v rokoch 2007-2013 na rozvoj univerzity, spolupráce s podnikateľmi a budovanie poznatkovej ekonomiky v regionálnych i globálnych podmienkach [1]
- Dlhodobo rastúci objem finančných zdrojov do oblasti vysokého školstva na vzdelávanie a vedu v súvislosti s proklamovanou politikou výstavby spoločnosti založenej na poznatkoch a znalostnej ekonomike [4]
- Pretrvávajúci záujem o štúdium na TnUAD [4]
- V blízkom okolí nízka koncentrácia VŠ inštitúcií
- možnosť získať nové priestory
- požadovať nižšie poplatky ako ostatné vysoké školy a prilákať tak študentov
- zviditeľniť školu účasťou na rôznych projektoch, študentských súťažiach, či iných podujatiach
- prísľub zamestnania pre absolventov
- nadviazať styky so zahraničnými vysokými školami a zabezpečiť výmenné študijné pobyty v daných štátoch

Ohrozenia (Threats)
- veľký vnútorný dlh univerzity v dôsledku dlhodobo nedostatočného financovania [1]
- nedostatok kapitálu na zabezpečenie rozvoja a modernizácie univerzity [1]
- súčasný systém problémového uznávania odborného rastu pracovníkov univerzity mimo univerzity v dôsledku existujúceho systému získavania vedecko-pedagogických hodností [1]
- dlhodobé nedoriešenie legislatívneho prostredia vysokých škôl [1]
- odliv kvalifikovanej pracovnej sily do zahraničia [1]
- chýbajúca stredná generácia vysokoškolských docentov a profesorov [1]
- nedoriešenie kompetencií a na ne viazaných financií v regionálnej politike s dopadom na malú efektívnosť vytvárania partnerstiev [1]
- znižujúca sa demografická skladba žiakov 14 až 18 ročných [3]
- finančné ohodnotenie práce vysokoškolského učiteľa [3]
- nedocenenie práce pedagogických a vedeckovýskumných zamestnancov [3]
- nízke hodnotenia v ranking a ratingu nezávislou agentúrou ARRA
- Masívny nárast počtu novozaložených vysokoškolských inštitúcií a s tým súvisiaci vznik vysokoškolského trhu s viacerými konkurentmi a to aj súkromných vysokých škôl a menším počtom klientov [4]
- Nízka úroveň financovania vysokoškolského štúdia v porovnaní s úrovňou financovania bežnou v západnej Európe a jej klesajúca tendencia [4]
- Zlé meno školy (ohováranie školy medzi ľuďmi, ale aj v médiách, nedôvera absolventov voči absolventov)
- Odlákanie študentov inými vysokými školami
- Odchod mladých mozgov – profesorov
- Úplatky"

Poznámka

Tato práce obsahuje tabulky a schéma. Čistého textu v práci je cca 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14792
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse