Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Bankovní produkty poskytované obchodními bankami

Bankovní produkty poskytované obchodními bankami

Kategorie: Banky

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je přehledem bankovních produktů, které jsou poskytovány obchodními bankami. Na začátku textu jsou vymezeny základní pojmy, s kterými autor pracuje. Poté popisuje služby finančně úvěrové, depozitní a platebně zúčtovací.

Obsah

1.
Úvod
2.
Základní pojmy
2.1
Banka
2.2
Bankovní služby
2.3
Členění bankovních služeb
2.4
Bankovní produkty
3.
Služby poskytované obchodními bankami
3.1
Finančně úvěrové služby
3.1.1
Peněžní úvěry
3.1.2
Závazkové úvěry a záruky
3.1.3
Alternativní formy financování
3.2
Depozitní (vkladové) služby
3.2.1
Přijímaní vkladů
3.2.2
Emise bankovních dluhopisů
3.3.
Platebně zúčtovací služby
3.3.1
Příkazy k úhradě a inkasu
3.3.2
Šeky
3.3.3
Platební karty
3.3.4
Kreditní karty
3.3.5
Elektronické bankovnictví
3.3.6
Telefonické bankovnictví
3.3.7
Dokumentární akreditiv
3.3.8
Dokumentární inkaso
4.
Závěr
5.
Literatura

Úryvek

C. "Služby poskytované obchodními bankami

C.1 Finančně úvěrové služby
Poskytování úvěrů popřípadě jiných forem patří mezi nejdůležitější obchody komerčních bank. Jedná se o komerční úvěry a spotřební úvěry. Spotřební úvěry slouží ke krytí spotřebních výdajů, a tudíž úvěrový objekt neprodukuje zdroje ke splácení úvěru, na rozdíl od komerčních úvěrů, kdy plynou z úvěrového projektu prostředky, které slouží ke splácení úvěru. Banky poskytují celou řadu různých úvěrů, které se vzájemně odlišují řadou charakteristik. Proto se zaměřím pouze na vysvětlení základních principů a základních forem úvěrů.
Bankovní produkty, jejichž prostřednictvím banky kryjí finanční potřeby svých klientů, můžeme rozdělit do tří základních skupin:

C.1.1 Peněžní úvěry – jedná se o skutečné poskytnutí peněz, zpravidla v hotovosti, ale v současnosti začíná převažovat bezhotovostní forma poskytnutí peněz (převodem na účet, uhrazení částky apod.). Klient se zavazuje, že v dohodnuté lhůtě splatí své závazky včetně úroků. Tyto druhy úvěrů se přímo odrážejí v bilanci banky a přímo ovlivňují její likviditu a jsou to:
- Účelové provozní a investiční úvěry – jsou krátkodobé úvěry poskytované bankou na určitý, předem daný účel.
- Kontokorentní úvěry – jedná se o nejvýznamnější krátkodobý bankovní úvěr. Je poskytovaný na běžném (tj. kontokorentním účtu) a to tak, že zůstatek na účtu může přecházet do debetu. Klient může čerpat úvěr zcela automaticky tím, že může platit ze svého účtu i v případě, kdy na něm nemá dostatečné prostředky.
Z výše uvedeného vyplývá, že výše úvěru se velmi často mění. Maximální výše je však dána dohodnutým úvěrovým rámcem, který připouští maximální možný debet na účtu. Vyjímečně banka může povolit i překročení tohoto rámce, ale pouze za ceny vyšších sankcí ve formě úroků z úvěrů. Výše úvěru je dána bonitou klienta. Splatnost tohoto úvěru je krátkodobá. Jedinou výhodou tohoto druhu úvěru je určité pohodlí pro čerpání úvěru, kdy klient může čerpat podle své momentální potřeby. Jedná se ovšem o relativně drahý úvěr, který je výhodný pro banku."

Poznámka

Informace, se kterými text pracuje, už mohou být zastaralé.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2085
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse