Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Bankovní soustava

Bankovní soustava


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou výpisků definuje základní pojmy bankovnictví. Poté charakterizuje bankovní soustavu a věnuje se fungování a jednotlivým funkcím ČNB. Zmiňuje také nástroje určování a provádění měnové politiky.

Obsah

1.
Pojmy
1.1
Banka
1.2
Bankovní soustava
1.3
Ústřední (centrální) banka
2.
ČNB
3.
Funkce centrální banky
3.1
Určování a provádění měnové politiky
3.1.1
Nástroje
3.1.1.1
Povinné minimální rezervy
3.1.1.2
Diskontní sazba (úroková míra)
3.1.1.3
Operace na volném trhu
3.1.1.4
Ostatní nástroje
3.2
Vydávání bankovek a mincí
3.3
Řízení peněžního oběhu, platebního styku a zúčtování bank
3.4
Vykonávání bankovního dohledu
3.5
Provádění dalších činností

Úryvek

“ funkce centrální banky
1) určování a provádění měnové politiky
2) vydává bankovky a mince
3) řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank
4) vykonává dohled nad prováděním bankovních činností
5) ostatní činnosti

1) určování a provádění měnové politiky
Měnová politika představuje soubor opatření, kterými stát ovlivňuje nabídku peněz. Množství peněz ovlivňuje hospodářský růst, zaměstnanost, inflaci...Stát se snaží nabídku peněz ovlivňovat svou měnovou politikou, jejím cílem je udržet stabilitu měny, aby nedocházelo ke zvyšování nabídky peněz a tím růstu inflace.
Při provádění měnové politiky ČNB používá tyto nástroje :
a) povinné minimální rezervy
b) diskontní sazba (úroková míra)
c) operace na volném trhu
d) ostatní nástroje

a) povinné minimální rezervy - obchodní banky vytváří povinné finanční rezervy z termínovaných vkladů (depozit) a tuto rezervu je povinna uložit na účtu centrální banky. Rezerva je stanovena v %. Tyto peníze se neúročí a nemohou se půjčovat. ČNB může ovlivňovat výši těchto rezerv - zvýšení nebo snížení. Vysoké rezervy způsobují nižší finance na úvěry = méně peněz v oběhu a nižší hospodářský růst. Nižší % rezerv = více peněz v oběhu.
b) diskontní sazba - úroková míra. Je to úrok, za který ČNB poskytuje úvěry jiným bankám. Platí zákon nabídky a poptávky, kdy z rostoucím úrokem klesá poptávka po úvěru a naopak. Banky úvěrem vyrovnávají nedostatek svých rezerv. Při vysoké úrokové míře banky omezují úvěry a řeší nedostatek rezerv např. prodejem cenných papírů. Diskont slouží jako signál, kterým dává ČNB najevo, kterým směrem by se měly vyvíjet úrokové sazby"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4736b3175d921.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Bankovni_soustava.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse