Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Bankovní soustava

Bankovní soustava

Kategorie: Banky

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Bankovní soustava. Banky druhého stupně - komerční banky, obchodní banky, další druhy bank, bankovní operace, zásady provádění bankovních operací. Funkce peněz - úvod do bankovních systémů, jednostupňovový bankovní systém, dvoustupňový bankovní systém, základní typy bankovních systémů, český bankovní systém. Význam financování. Finanční řízení podniku - finanční řízení, faktory ovlivňující finanční řízení, fáze finančního rozhodování. Druhy finančního rozhodování. Stupně bonity dle banky. Příjmy státního rozpočtu. Daňová soustava ČR - přímé daně, nepřímé daně, ostatní daňové příjmy, stručná charakteristika jednotlivých daní, daň z přidané hodnoty, spotřební daňě, daně z příjmů, daně z nemovitostí, silniční daně, daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí, přímé nebo nepřímé daně?, současný stav příjmů ve státním rozpočtu.

Obsah

1) Bankovní soustava
2) Banky druhého stupně
3) Funkce a formy peněz
4) Význam financování
5) Finanční cíle podniku
6) Daňová soustava ČR

Úryvek

1.1.1. Daně z nemovitostí
Tato daň představuje hlavní daň majetkového typu, u níž se daňová povinnost váže k vlastnictví nemovitého majetku. V ČR se daň z nemovitosti dělí na dvě nezávislé daně – daň ze staveb a daň z pozemků.
Poplatníkem i plátcem daně je je majitel nemovitosti evidovaný na katastrálním úřadě. Předmětem daně z nemovitostí je pozemek nebo stavba. V určitých případech může být poplatníkem nájemce (předmět ve vlastnictví státu, resp. Pozemkového fondu) nebo uživatel. Výpočet daně z pozemků a daně ze staveb se provádí odděleně, ale v rámci jednoho daňového přiznání.
1.1.2. Silniční daně
Součástí daňové soustavy je účinností od 1. ledna 1993. Daň silniční je upravena v zákoně
č. 16/1993 Sb., o dani silniční.
Účelem této daně je zdanit užívání pozemních komunikací v České republice silničními motorovými vozidly a jejich přípojnými vozidel. Poplatníkem a plátcem daně je majitel vozidla uvedený v technickém průkazu vozidla. Předmětem silniční daně jsou tedy motorová vozidla. Předmětem naopak nejsou speciální vozidla, traktory a jejich přípojná vozidla, a vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka.
Je to tedy určitý povinný příspěvek držitelů těchto vozidel na financování silniční sítě.
Vztahuje se na právnické a fyzické osoby a týká se tuzemských i zahraničních dopravců. Dani však podléhají pouze vozidla sloužící k podnikání. Vozidla, která jsou určena pro osobní potřebu, jsou z daňové povinnosti vyjmuta.
1.1.3. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí
Tyto daně patří do skupiny daní majetkových. Jsou spojeny se změnou v osobě vlastníka a postihují nabytí majetku novým vlastníkem nebo jeho převod. Daně jsou upraveny v rámci jednoho zákona.

Tyto daně postihují nabytí a převody majetku, k nimž dochází na základě prodejů, dědění nebo darování nemovitostí. Rozlišujícím znakem mezi nimi je úplatná nebo bezúplatná forma majetkového převodu. U bezúplatných převodů je důležitá skutečnost, zda k převodu dochází mezi živými nebo v souvislosti se smrtí dosavadního vlastníka. Z úplatných převodů jsou zdaňovány jen převody nemovitého majetku, u bezúplatných nabytích jsou předmětem daně veškeré majetkové hodnoty.

Poznámka

Přehledná práce.
Obsahuje použitou literaturu a přehledné tabulky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6177
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse