Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Bankovní soustava v České republice

Bankovní soustava v České republice

Kategorie: Banky

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá vlastnostmi a strukturou bankovní soustavy v České republice, ale dotýká se rovněž obecných souvislostí bankovních soustav. Rozvíjí nejprve v základních bodech otázku vzniku, činností a složení bankovní soustavy a posléze sleduje historii bank na našem území. Další oddíl věnuje autorka České národní bance, jejím funkcím, nástrojům a nezávislosti a odtud přechází k problematice českého komerčního bankovnictví. Na zbývajícím prostoru popisuje podstatu jednostupňového a dvoustupňového bankovního systému a podává výčet bank působících v České republice. Závěr se zmiňuje o analýzách a měření trhu prováděných Českou národní bankou.

Obsah

1.
Úvod
2.
Bankovní soustava v ČR
2.1.
Obecně o bankovní soustavě
2.2.
Složka institucionální a složka funkční
2.3.
Historie
2.3.1.
Po roce 1918
2.3.2.
1919–1945
2.3.3.
Po roce 1945
2.3.4.
Po roce 1989
3.
Česká národní banka
3.1.
Obecná charakteristika a členové
3.2.
Funkce ČNB
3.3.
Nástroje ČNB
3.3.1.
Přímé nástroje
3.3.2.
Nepřímé nástroje
3.4.
Nezávislost ČNB
4.
Komerční bankovnictví v ČR
4.1.
Podmínky zřízení a národohospodářské úkoly
4.2.
Principy provádění bankovních operací
5.
Jednostupňový bankovní systém
6.
Dvoustupňový bankovní systém
7.
Seznam a kódy bank v ČR
8.
Závěr: analýza a měření trhu prováděné ČNB

Úryvek

"2.1 BANKOVNÍ SOUSTAVA V ČR
Bankovní soustava je souhrn všech bankovních institucí v daném státě a uspořádání vztahů mezi nimi. Aktuální stav závisí na historickém vývoji, ekonomickém a právnickém prostředí v zemi, tradice vliv mezinárodní politické a hospodářské.

Pro historii bank a bankovní soustavy je příznačná:
 tendence k integritě (původně nezávislé banky integrují do institucionalizované bankovní soustavy)
 tendence k formování fungování bankovní soustavy (dvoustupňová organizační struktura = centrální banka + obchodní banky)
 tendence k diverzifikaci (ze specifické bankovní činnosti za hranice tradičního bankovnictví – pojišťovnictví apod.)

Prosazuje se funkcionální pojetí bankovnictví než institucionální. Základním významem v bankovní soustavě je stále instituce s právně uznaným statusem banky.
Bankovní soustava je nedílnou součástí každého státu, je páteří tržní ekonomiky.
Česká republika byla do 2. 1. 1990 jednoúrovňovým bankovním systémem s monopolem SBČS (Státní banka československá). Nevýhodou byla obtížná regulace inflace, pokud SBČS potřebovala prostředky, hradila je z emise peněz.
Každá vyspělá ekonomika potřebuje vyspělý bankovní systém a naopak. Hlavní činností bank jsou obchody a operace s penězi, banky shromažďují dočasně volné peněžní zdroje a znovu je distribuují do oběhu. Dnes banky provádějí i další činnosti.

V bankovní soustavě jsou dvě vzájemně propojené složky:

2.1.1 složka institucionální
Do této složky řadíme jednotlivé banky, členěné dle jejich hlavní náplně do několika druhů. Problémem je vymezení pojmu banka podle toho jak ji popisuje centrální banka. Banky obchodují či provádí operace s penězi, dodržují pravidla činnosti dle bankovních zákonů a právních aktů. Banka je institucí s bankovní licencí, ta umožňuje bankám provádět bankovní operace a nabízet bankovní služby. V některých zemích je právo, v jiným i povinnost mít ve svém názvu označení banka. Vymezení základních druhů bank považujeme za spojovací článek mezi institucionální a funkční složkou bankovního systému.

2.1.2 složka funkční
Reprezentuje organizaci (způsoby uspořádání vztahů mezi bankovními institucemi v dané ekonomice). V této souvislosti rozlišujeme jednostupňový a dvoustupňový bankovní systém (podrobněji v kapitole 3.3 a 3.4).

2.2 HISTORIE
Bankovní soustava vznikala již v minulém století.
 Po roce 1918
Bankovní soustava byla přizpůsobena podmínkám samostatného státu. Dočasnou funkcí byla pověřena Zemská banka jako centrální banka, která k emisní činnosti ale vůbec nepřistoupila.
 1919 – 1945
V roce 1919 byl zřízen Bankovní ústav při ministerstvu financí, jako státní úřad, převzal funkci emisního ústavu a v jeho čele stál ministr financí.
Jeho úkolem bylo ukončení měnové odluky, spravovat nové státní půjčky a žirové účty, pokladniční Rakousko-uherské banky, emitování oběživa a regulace devizového hospodářství. Vydal dvě emise československých bankovek.
1. 4. 1926 zahájila činnost Národní banka československá, v bankovní radě stál guvernér a 9 členů. 1. guvernérem se stal Vilém Pospíšil. Národní banka československá byla výkonným orgánem všech činností. V roce 1934 se stal 2. guvernérem dr. Karel Engliš.
Národní bance československé byl název změněn v období protektorátu na Národní banku Čech a Moravy a v této době byla zcela podřízena německému diktátu.
15. 3. 1939 došlo k osamostatnění slovenského bankovnictví."

Poznámka

Práce obsahuje schémata jednostupňového a dvoustupňového bankovního systému a obecné struktury bankovní soustavy, rozsah čistého textu činí cca 8 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22990
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse