Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Bankovní účetnictví

Bankovní účetnictví

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce řeší problematiku bankovního účetnictví. Uvádí účetní zásady, mezinárodní účetní standardy, i způsoby oceňování majetku. Zabývá se inventarizací a správnými náležitostmi úplného účetního dokladu. Věnuje se problematice účetní závěrky, i hlavními položkami bilance.

Obsah

1.
Úvod
1.1.
Historie
1.2.
Specifika bankovního účetnictví
2.
Účetní zásady
2.1.
Zodpovědnost za vedení účetnictví
2.2.
Zásady účetní jednotky
3.
Mezinárodní účetní standardy v bankovnictví
4.
Účetní proces, účetní doklady
5.
Způsob oceňování majetku, aktiv a pasiv, účetní závěrka, hlavní položky bilance banky
6.
Inventarizace

Úryvek

"Bankovní účetnictví má svá specifika.
V roce 1948 byla zřízena Investiční banka ,která prováděla financování investic a poskytování dlouhodobých úvěrů .
Státní spořitelna pečovala především o sběr peněžních úspor pracujících ve formě vkladů a státních půjček a spravovala je.
V roce 1950 byla zákonem 32/1950 Sb. zřízena Státní banka československá. Na SBČS přešla veškerá práva a závazky Národní banky československé. Banka byla státním ústavem, právnickou osobou. Používala právní ochrany, která příslušela národním podnikům. Účetní uzávěrku a výroční zprávu kontrolovalo ministerstvo financí, schvalovala vláda a projednával Nejvyšší účetní kontrolní úřad. Zákonem 84/1952 Sb. o organizaci peněžnictví, se stala SBČS jedinou emisní bankou pro poskytování krátkodobých úvěrů a pokladním a zúčtovacím ústředím ČSR jak na jejím území, tak i ve styku s cizinou.
V roce 1965 vzniká Československá obchodní banka, která se soustředila na úvěrový a platební styk se zahraničím včetně devizových operací.
Jako jediná banka, která určitým způsobem přežívala, byla Živnobanka. V roce 1967 dochází k úplné centralizaci dvou typů lidového peněžnictví – spořitelny a úvěrového družstva – a vzniká jediná spořitelna, která v roce 1969 byla rozdělena na Českou státní spořitelnu a Slovenskou státní spořitelnu.

Obdobím bezprostředně předcházejícím současnosti bylo období jednotné soustavy sociálně ekonomických informací ( 1971 - 1991). Účetnictví bylo odborem informační soustavy organizací. Během tohoto období se zvýrazňuje kontrolní funkce účetnictví ve vztahu k hospodářskému plánu.
Od r. 1978 byl zaveden automatizovaný systém bankovních operací, který se týkal především platebního a zúčtovacího styku mezi bankovním a nebankovním subjektem.
V závěru tohoto období byl přijat zákon 158/1989 Sb. o bankách a spořitelnách, který se vrátil k pojetí peněžních ústavů jako právnických osob v různých formách. Vedle státních peněžních ústavů šlo zejména o akciové společnosti v mezích daným zákonem.

Ještě před přijetím zákona o účetnictví (563/1991 Sb.), ale již na začátku transformace naší společnosti k tržní ekonomice a právnímu státu byla vydána účtová osnova a směrnice k ní pro peněžní ústavy (FMF č.j. V/2-29 490/90 ze dne 10, prosince 1990 ) s platností od 1.1.1991. Oblast bank byla totiž jednou z oblastí na jejíž slučitelnosti s evropskou a světovou úpravou a praxí měly zájem zahraniční bankovní a měnové instituce.
V podnikání tehdy Československa šlo o první metodiku účetnictví pro tržní podmínky. Právě na doporučení Světové banky, Mezinárodního měnového fondu bylo využito pro toto přechodné období „francouzského modelu“ účtové osnovy."

Poznámka

Tato práce obsahuje tabulky, grafiku a schémata. Čistého textu je v práci cca 33 stran.
Práce potřebuje revizi formátu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14490
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse