Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Bankovní úvěry a výpomoci - maturitní otázka z účetnictví 8/15

Bankovní úvěry a výpomoci - maturitní otázka z účetnictví 8/15


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka z účetnictví v základních rysech pokrývá téma bankovních úvěrů a finančních výpomocí. V úvodu charakterizuje druhy bankovních úvěrů, formu a další souvislosti jejich poskytování a nakonec objasňuje účtování ostatních druhů finanční výpomoci. Předchozí část série naleznete zde Finanční majetek - maturitní otázka z účetnictví 7/15 a následující zde Dlouhodobé závazky a rezervy - maturitní otázka z účetnictví 9/15.

Obsah

1.
Druhy bankovních úvěrů
2.
Forma poskytnutí úvěru
3.
Účetní doklady
4.
Obsah úvěrové smlouvy
5.
Splátky úvěru
6.
Úroky z úvěru
7.
Eskontní úvěr
8.
Ostatní finanční výpomoci

Úryvek

"Druhy ban.úvěrů
1. krátkodobé úvěry (do 1 roku)
 kontokorentní účet – kombinace běžného účtu s možností čerpat krátkodobý úvěr do výše úvěrového limitu
-jen pro dobré klienty s pravidelnými obraty na účtech
 eskontní úvěr – souvisí s eskontem(odkoupením)směnky klienta před dobou splatnosti bankou,sráží diskont
 akceptační úvěr- banka neposkytuje klientovi přímo peníze,ale akceptuje cizí směnku vystavenou klientem a tím se stává hlavním směnečným dlužníkem, sama je však věřitel vůči výstavci
 revolvingový úvěr – opakované čerpání úvěru. Nemusí být pokaždé sepisována nová smlouva o úvěr. Základní podmínka – splacení předešlé půjčky
 lombardní úvěr – úvěr jištěný zástavou movité věci
 ručitelské úvěry – banka se zaručuje za svého klienta uhradit jeho závazek vůči 3.osobě
2. střednědobé a dlouhodobé-se splatností od 1 do 10 let
 hypoteční úvěr – jištěný hypotékou(zástavou nemovitosti)
 půjčka na úvěrový úpis – podepsání závazkové listiny, není CP
 spotřební půjčky občanům – na nákup spotřebních předmětů
 nebankovní úvěr – obchodní – podnikatel půjčí podnikateli

 emisní úvěr peníze
dlužník věřitel
podnik banka
emise dluhopisu
Speciální forma úvěru – Faktoring – odkup krátkodobých pohledávek(do 1 roku)
Forfaiting – odkup dlouhodobých pohledávek (nad 1 rok)
Možnosti poskytnutí
Banka může poskytnout úvěr – jednorázově(půjčí celou částku)
- ve formě úvěrové linky(klient si opakovaně půjčí od banky peníze do výše úvěrového limitu a zároveň úvěr splácí)
-podle subjektu,kterému je úvěr poskytován-občanům,pro podnikatelské subjekty,mezibankovní úvěry,ostatní(obce)
Účetní doklady
- Výpis z bankovního účtu
- Výpis z úvěrového účtu
- Úvěrová smlouva
Obsah úvěrové smlouvy
- musí být písemně
1) výše úvěru
2) lhůta splatnosti
3) úroková sazba
4) použití úvěru (účel)
5) zda bude úvěr poskytnut na BÚ nebo u banky"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek, důležité informace jsou barevně zvýrazněny.
Součástí práce jsou schémata o rozsahu cca 1/3 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4facc77ecbb43.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Bankovni_uvery_vypomoci_MO.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse