Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Bankovnictví

Bankovnictví


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizace, Mladá Boleslav

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zaměřuje na bankovnictví. Detailně popisuje funkci České národní banky, zaměřuje se na obchodní banky a jejich operace. Součástí práce je také krátká historie bankovní soustavy České republiky.

Obsah

1.
Historie bankovní soustavy ČR
2.
Česká národní banka
2.1.
Funkce ČNB
3.
Obchodní banky
3.1.
Operace banky
3.1.1.
Aktivní operace
3.1.2.
Pasivní operace
3.1.3.
Neutrální operace

Úryvek

"Historie bankovní soustavy ČR
- do roku 1989 – Jednostupňová bankovní soustava > SBČS (Státní banka Československá)
- od roku 1990 – Dvoustupňová bankovní soustava
ČNB obchodní banky
(od 1. 1. 1993) (podniky)
Česká národní banka
- banka státu, jediná emisní banka, „bankou bank“
Funkce ČNB:
1) řídí vnitřní a vnější měnovou politiku státu, tím ovlivňuje množství peněz v ekonomice s cílem antiinflační politiky
Měnová politika státu – restriktivní a expanzivní
K ovlivňování měnové politiky používá přímé nástroje (struktura aktiv a pasiv, stanovení max. výše úvěrů) a nepřímé nástroje:
- stanovení diskontní sazby, reposazby a lombardní sazby > trendem je snižování těchto sazeb
- stanovení povinných minimálních rezerv (% z vkladů, trendem je snižování min. rezerv)
- nákup a prodej cenných papírů (nákupem CP se zvyšuje množství peněz v oběhu, prodejem se stahují peníze z oběhu)
2) emituje bankovky a mince
3) dohlíží na činnosti obchodních bank, poskytuje licenci bankám
4) vede účty státního rozpočtu
5) spravuje měnové rezervy státu (zlato, devizy)
6) zastupuje stát při řešení měnových otázek na mezinárodní úrovni
7) obchoduje s cennými papíry
V čele ČNB je bankovní rada s guvernérem a několika viceguvernéry.
Obchodní banky
= a. s., ziskové organizace
Banky nabízejí především správu vkladů a poskytování úvěrů.
Cíle bankovního podnikání
- likvidita
- výnosnost (výnosy – úroky z úvěrů, poplatky; náklady – úroky z vkladů, náklady na provoz, úroky z úvěru mezi bankami)
- návratnost úvěru
- minimalizace (snižování) rizik > politická a inflační rizika
Operace banky
1) aktivní (poskytování úvěrů klientům)
2) pasivní (účty (vklady) klientů)
3) neutrální (směnárenská činnost)
Vznik nové banky > ZK nad 500 mil. Kč, žádost o licenci žádá u ČNB
Aktivní operace
Poskytování úvěrů klientům = pohledávky banky za klienty
Odměna za poskytnutí = ÚROK (úrok = výnos banky) > úrok je v Kč, úroková sazba v %
RPSN (roční procentní sazba nákladů) – udává procentní podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru)
Úvěry – krátkodobé (do 1 roku), střednědobé (1 – 4 roky), dlouhodobé (nad 4 roky)
Úvěry – občanům, podnikům, ostatním subjektům
Úvěry – účelové, neúčelové
Úvěry – zajištěné (ručitel, nemovitost, movitý majetek), nezajištěné
Druhy úvěrů:
1) úvěry mezi bankami (over night)
2) kontokorentní úvěry
- základem je kontokorentní účet, vyčerpáním vlastních prostředků automaticky čerpáme kontokorentní úvěr)
3) eskontní úvěry
- krátkodobý úvěr, který banka poskytuje prostřednictvím odkupu cenného papíru (směnky) před lhůtou její splatnosti po srážce úroku – diskontu
4) akceptační úvěry
- banka se stává hlavním dlužníkem, po přijetí směnky strhává odměnu (provizi)
5) avalový úvěr
- aval = ručitel (banka); banka vedlejší dlužník – splatí směnku, když hlavní dlužník úvěr splatit nemůže) … avalový i akceptační úvěry poskytují banky jen velmi spolehlivým klientům
6) lombardní úvěr
- krátkodobý úvěr; zástavou v případě nesplácení je movitý majetek – cenné papíry, šperky, drahé kovy
7) hypoteční úvěr
- dlouhodobý, přísně účelový; zástavou je nemovitost"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5325b60c7387b.zip (29 kB)
Nezabalený formát:
Bankovnictvi.doc (146 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Osobní finance 408x
2. Bankovnictví 283x
3. Peněžní trh 281x
4. Život podniku 189x
5. Majetková struktura podniku 186x
6. Pojišťovnictví 186x
7. Zásobování (logistika) 173x
8. Financování podniku 165x
9. Náklady, výnosy, HV 148x
10. Kapitálový trh 146x