Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Bankovnictví ČR

Bankovnictví ČR


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Přehledně zpracovaná otázka, která vysvětluje jak funguje bankovní systém ČR. Popisuje centrální banku, obchodní banky a druhy bankovních operací.

Obsah

1.
Bankovní systém ČR
2.
Centrální banka
3.
Obchodní banky
4.
Pasivní bankovní operace
5.
Aktivní bankovní operace

Úryvek

"5.1. Bankovní systém České republiky
• Bankovní systém je souhrn všech bankovních institucí v určitém státě a souhrn všech vazeb mezi nimi
• Je základem finančního trhu každého tržního ekonomického systému a centrem ekonomiky
• Bankovní soustava ČR je dvoustupňová:
1. Stupeň tvoří Centrální banka – Česká Národní Banka
2. Stupeň tvoří Komerční banky (obchodní banky)
5.2. Centrální banka – Česká národní banka
• ČN – centrální banka ČR
• Je zřízena na základě zákona a v jejím čele je guvernér jmenovaný prezidentem republiky
• Nejvyšším orgánem ČNB je bankovní rada
• Cílem ČNB je udržet nízkou míru inflace a tím zabezpečit stabilitu měny
• Funkce ČNB:
1. Měnová politika
 ČNB rozhoduje o měnové politice prostřednictvím souboru opatření, které mohou ovlivnit nabídku peněz
2. Emise hotových peněz
 ČNB má jako jediná banka výhradní právo emitovat české koruny stejně jako centrální banky (viz. ochranné prvky bankovek a mincí)
3. Řízení peněžního oběhu, platebního styku a zúčtování bank
 Od roku 1992 funguje v rámci ČNB cleringové – funguje zúčtovací centrum, které zajišťuje mezibankovní platební styk v domácí měně na území ČR
 Každá banka má zde otevřen účet, prostřednictvím kterého se uskutečňují platby s ostatními bankami
 V rámci hotovostního platebního styku sleduje ČNB množství jednotlivých bankovek a mincí v oběhu
4. Bankovní dohled
 Bankovnímu dohledu ČNB podléhají všechny banky se sídlem na území ČR
 ČNB uděluje a odebírá bankovní licence komerčním bankám
 Sleduje, jestli banky dodržují její nařízení, kontrolují likviditu …
5. Ostatní činnosti
 ČNB je bankou bank (vede bankám účty, přijímá jejich vklady a poskytuje jim úvěry)
 Je bankou státu (vlády), vede účet státního rozpočtu
 Poskytuje nebo zprostředkovává státu úvěr
 Zpravuje státní dluh, zastupuje ČR v mezinárodním měnovém fondu, světové banky, evropské banky…
 Vydává cenné papíry a obchoduje s nimi, vyhlašuje oficiální kurz české koruny a spravuje devizové rezervy ČR"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56d7f4a0c32db.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Bankovnictvi_CR.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse