Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Bankovnictví - podklady ke zkoušce

Bankovnictví - podklady ke zkoušce

Kategorie: Banky

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je zpracování informací o penězích a jejich vývoje a různých podobách. Od historického vývoje platidel popisuje práce i vliv a možnosti peněz na regulaci trhu se zaměřením na ČR. Práce zohledňuje všechny druhy platidel, ať už samotných peněz, jejich vzniku, určování hodnoty, devalvace, inflace, směna atd., ale i další způsobů platby, např. šeky, platební karty kreditní a debetní, převody mezi bankami a cestovní šeky. Dále se práce zajímá i o oblast cenných papírů a jejich rozdělení na akcie, opce, dluhopisy nebo vkladové listy a vkladní knížky. Poslední zmíněné patří i jedné z možností, jak peníze šetřit. Od základního popisu možností plateb se práce postupně dostává k podrobným charakteristikám jednotlivých zástupců způsobů nakládání s penězi.
Obsah:
1. Peníze
2. Finanční trh
3. Cenné papíry
4. Bankovní soustava
5. Centrální banka
6. Měnová politika CEB;
7. Platebně zúčtovací bankovní produkty
8. Bankovní úvěrové produkty
9. Depozitní (vkladové) bankovní produkty
10. Úvěrové operace – formy úvěrového zajištění, alternativní formy financování
11. Platební karty jako moderní platební nástroj
12. Individuální investování
Úryvek z práce:
"Bankovní produkty platebně-zúčtovací
jednotlivé služby, které mohou banky samostatně nabízet a za úplatu provádět
Rysy: 1. nemateriální (nehmotný) charakter – nejsou skladovatelné, abstraktní; nutná reklama, popis, nejsou patentovatelné
2. dualismus – spojení hodnotové (finanční objem v penězích) a věcné stránky (počet druhů produktů)
3. propojenost a podmíněnost
Členění: podle odrazu v bilanci – a) aktivní (B je věřitelem – pohledávky)
b) pasivní (B je dlužníkem – vklady, emise vlastních CP)
c) neutrální (podrozvahové položky)
podle funkce (účelu) pro klienta – a) finančně-úvěrové (formy financování – úvěry)
b) depozitní (vkladové)
c) platební (zúčtovaní styk)
Cena: cíl cenové politiky rentabilita, konkurenceschopnost, odraz nákladů
druhy: úrok; poplatky; provize (za poskytnutí záruky) a prémie (cena za poskytnutí služby, kdy B na sebe bere riziko)
PLATEBNÍ STYK
podle formy platby: hotovostní / bezhotovostní
podle území: tuzemský / zahraniční
A) hotovostní: provádění B a pošty
složení hotovosti – ve prospěch příjemce ( pokladní složenka)
poukaz peněz – k výplatě (příkaz + avízo)
výběr hotovosti – výběrní lístek
šek – výplata hotovosti
platební karta – bankomat
B) bezhotovostní
1. mezibankovní
a) přímé spojení B přes vzájemně otevřené korespondenční účty a banky
- v zahraničním platebním styku; všechny nejsou propojeny, komunikace přes 3
LORO – účet zahraniční B u domácí; pasivum; v domácí měně
NOSTRO – účet domácí B u zahraniční; aktivum; v zahraniční měně
založení – předložit: výpis z OR, podpisový vzor oprávněných osob k příkazům, sdělení o zvláštních kódech přístupu k účtům
zpravidla nejsou úročené
písemná smlouva o předávání dat: místo a způsob předání; náležitosti, forma a struktura dat; osoby odpovědné za předání;
úroky – podmínky; stanovení odměn za provádění PS
b) zúčtovací B na kterou jsou napojeny přes své účty u ní – tuzemský PS
netto princip – ZB provádí na multilaterální nebo bilaterální bázi mezi zúčastněnými B zúčtování plateb z provedených
v určitém období; výsledek = čistá zúčtovací pozice (+/-) přijaté / odeslané platby
brutto – zúčtování po jednotlivých transakcích okamžitě, bez kompenzace;
platba musí být krytá penězi, pokud nejsou, platba se neprovede – vrácena nebo zadržena
ZB – CB (brutto), OB (netto), finanční instituce
Český mezibankovní systém
9. 3. 1992 – spuštěn provoz zúčtovacího centra v CB
do té doby ABO (automatizovaný systém bankovních operací), od r. ´80, PC zpracovávání plateb SBČS
systém dán vyhláškou o platebním styku a zúčtování mezi bankami; centrum ČNB, nostro, brutto;
v české měně i cizí (EUR, USD, GBP, CHF); každá B si k nostro vede zrcadlový účet – v souladu s účty PS
příkaz k úhradě, k inkasu – centrum akceptuje, nemožnosti zrušení;
peníze nejsou – výzva k doplnění (z účtu u ČNB, úvěr od ČNB – 6% nad lombardní sazbou, úvěr od OB), jinak vrácení platby
zpráva o zúčtování minimálně 1x denně – reklamace do 5 dní
SWIFT
= organizace, zabezpečení předávání informací mezi B; sídlo v Bruselu, vznik 1973, 239 bank z 15 zemí;
= mezinárodní počítačová síť, která umožňuje napojeným B (od 1987 i investiční a finanční společnosti) rychlé a bezpečné bezdokladové předávání příkazů a informací; NENÍ clearingové centrum
činnosti 24h denně, 7 dní v týdnu; zprávy standardizované a zašifrované
swift 1 – zprávy přes operační centrum; swift 2 – přímo z B do B
2. bankovní převody (hladké platy): nejrozšířenější, doma i v zahraničí, z hlediska toho od koho přichází příkaz k provedení
platby rozlišujeme příkaz k úhradě a inkaso
a) příkaz k úhradě – jednoduchý a rychlý; jednotlivé / hromadné; jednorázové / trvalé; formulář / přenos dat
náležitosti: bankovní spojení plátce (12345K123456789K/12345678 – K = kontrolní číslice)
předčíslí; číslo účtu; identifikační kód (1234)
bankovní spojení příjemce; částka (pokud rozdíl – menší); označení měny (jinak Kč); konstantní symbol (charakter platby); podpis výstavce (PC – kód);datum vystavení (zpoždění – úroky)
další, nepovinné: datum splatnosti (jinak max. 2. pracovní den); variabilní symbol (identifikace příjemce – max. 10 znaků);
specifický symbol (zpracování platby, použití se souhlasem B); doplňující údaje (po dohodě)
b) příkaz k inkasu – podnět příjemce, pouze taxativně vymezené případy: dohoda mezi plátcem a jeho B a příjemcem;
stanoven PP; vyplývá z rozhodnutí soudu; B vedoucí účet je oprávněna na základě předchozí smlouvy..."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4229
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse