Banky


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Maturitní otázka pojednává nejprve o bankovní soustavě, kde se zabývá jak Českou národní bankou tak i druhým stupněm bankovní soustavy. Poté popisuje činnosti při vedení účtu a platebním styku, zabývá se pasivními i aktivními operacemi bank a poté analyzuje služby bank. Nakonec představuje mezinárodní finanční instituce.

Obsah

1.
Bankovní soustava
2.
Vedení účtu a platební styk
3.
Pasivní operace
4.
Aktivní operace
5.
Služby
6.
Mezinárodní finanční instituce

Úryvek

"Bankovní soustava ČR
- je dvoustupňová (od r. 1990)

1. stupeň: centrální (= emisní) banka Česká národní banka
- sídlo v Praze
- státní instituce, nepodnikatelský subjekt
- hlavní cíl činnosti ČNB je dán Ústavou ČR = péče o cenovou stabilitu
- úkoly ČNB:
 emise peněz, banka bank, řídí množství peněz v oběhu, reguluje měnový kurz, provádí bankovní dozor, je bankou vlády
 od 1.4.2006 plní ČNB další úkoly: dohled nad pojišťovnami (vydává licence pojišťovnám a penzijním fondům, může kontrolovat jejich hospodaření, může jim odebrat licenci, …)
 dohled na družstevními záložnami (vydává licence družstevním záložnám, může kontrolovat jejich hospodaření, může jim odebrat licenci, …)
 dohled nad kapitálovým trhem (vydává licence investičním společnostem a podílovým fondům, kontroluje hospodaření jejich správců)

2. stupeň: obchodní (komerční) banky
- jsou podnikatelské subjekty (většinou a.s.), tyto banky podnikají na finančním trhu
 aktivní operace - ty přinášejí výnosy z přijatých úroků, zejména jde o poskytování úvěrů
 pasivní operace - při nich banky úroky vyplácejí, např. z přijatých vkladů
 služby - vedení účtů, devizové a valutové služby, poradenství, podávání informací, obchody s cennými papíry

Vedení účtu a platební styk
účty:
- pro podnikatele - nesráží daň z úroků
- pro obyvatelstvo - sráží daně z úroků a odvádí je za majitele, menší poplatky

- podpisový vzor - kdo může s prostředky na účtu nakládat (nejen majitel, ale všechny zmocněné osoby)
- devizové účty - účty vedené v jiných měnách

Ukládání peněz na účet
= může kdokoliv
a) hotově
- u přepážky -> pokladní složenka
- noční trezor
- poslat -> poštovní poukázka
b) bezhotovostně

Platby z účtu
Jen v případě, že je:
- na účtu dostatek peněz (nebo je povoleno přečerpání)
- osoba k tomu oprávněná (je na podpisovém vzoru, bylo zadáno heslo, potvrzující kód)

Výběr hotovosti
- v bance na přepážce: po prokázání totožnosti výběrním lístkem nebo šekem
- v bankomatu: platební kartou

Platby zprostředkované poštou
a) poštovní poukázky
A - k odeslání hotovosti na účet
B - k odeslání částky z účtu, která bude vyplacena v hotovosti
C - k odeslání hotovosti, která bude vyplacena hotově
b) sdružené inkaso plateb obyvatelstva = SIPO
- 1 doklad pro všechny pravidelné platby (hotově i bezhotovostně)

Bezhotovostní placení
Existují 2 formy:
1. úhradová forma (příkaz k úhradě zadá plátce)
- příkaz k úhradě:
 jednotlivý (pro 1 platbu)
 hromadný (pro více plateb)
 trvalý (pro pravidelně se opakující platby)
2. inkasní forma (příkaz k inkasu zadá příjemce peněz)

Přímé bankovnictví
- samoobslužné zóny
- phonebanking (telefonické zadání příkazu nebo GSM banking)
- homebanking (nutný software)
- internetbanking (komunikace s bankou přes internet)
- platební karty
 debetní (je k běžnému účtu) - umožňuje užívat vlastní peníze uložené na účtu (případně povolený předem dohodnutý debet kontokorent)
 kreditní (je k úvěrovému účtu) - umožňuje užívat peníze banky

Zrušení účtu
- nelze ihned (až po vrácení karty, zrušení trvalých příkazů, …)

Pasivní operace
banka:
- přijímá od svých klientů vklady, za odměnu (úrok)
- je dlužníkem
- si opatřuje peněžní zdroje na poskytování úvěrů"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53580ed3c94cf.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Banky.doc (75 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse