Baroko


Kategorie: Dějepis, Literatura

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje celkové shrnutí hlavních významných rysů tohoto uměleckého směru. Jeho datování, osobnosti a teze.

Obsah

1.
Vznik
2.
Základní směry
3.
Hudba
4.
Literatura
5.
Česká barokní literatura
6.
Osobnosti českého baroka

Úryvek

"- používaly se perspektivně malované dekorace, bohaté vizuální, světelné i zvukové efekty
- mezi jeviště a hlediště byl umístěn orchestr (poprvé 1637 v Benátkách)
- užívala se opona
- prudký rozvoj scénografie a divadelní architektury
- bohatou dekoraci přejímá i jezuitské divadlo
- v 17. století vznikly v Německu tragikomedie s improvizovanými výstupy konvenčních postav (tzv. Haupt- und Staatsactionen - vysoké a státní akce)
- v Čechách se rozvíjelo barokní divadlo i v lidovém prostředí jako sousedské divadlo
Česká barokní literatura
- zúžení čtenářské základny (odchod učenců po Bílé hoře)
- zúžení témat (také záměrným tlakem především jezuitského řádu => téměř jednostranně náboženská tvorba )
- sílí pocit marnosti světa
- hrdinou je světec (stejně jako ve středověku)
- množí se úvahy o smrti
- církevní literatura líčí zázraky, detailně vyjmenovává a popisuje muka pekelná
- pěstuje se náboženská lyrika, požitek světa je stavěn k jeho pomíjivosti
Osobnosti českého baroka
Bedřich Bridel (1619-1680)
- jezuitský básník
- “Co bůh? Člověk?” (1658)
Adam Michna z Otradovic (1600-1676)
- hudební skladatel, náboženský lyrik
- zasažen vlivy španělského a italského rokoka
- “Svatoroční muzika”, “Loutna česká” - oslavuje Pannu Marii
Václav Jan Rosa (1621-1689)
- právník
- milostný lyrik (směšování pastýřské idyly* a antické mytologie)
- známý svými mluvnickými pokusy
Bohuslav Balbín (1621-1688)
- jezuita, vlastenec
- psal naučnou literaturu
- “Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště českého” (1672) - obhajuje právo na vlastní jazyk (poprvé knižně vydána během národního obrození)
- “Epitome historica rerum Bohemicarum”(=výtah z českých dějin) => vypovězen z Prahy (v díle je příliš lásky k vlasti)
Jan František Beckovský (1658-1725)
- “Poselkyně starých příběhův českých” - rozšíření Hájkovy kroniky
*pastýřská idyla = žena jako pastýřka, parkové potůčky, louky, travnaté plochy, příroda"

Poznámka

Práce psána v bodech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: art_ostx0001.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Baroko.rtf (69 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse