Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Baroko - maturitní otázka 11/31

Baroko - maturitní otázka 11/31

Kategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá barokem evropským i českým. Po stručné charakteristice období přechází k tématu baroka ve světě. Uvádí její významné představitele v jednotlivých druzích umění a zaměřuje se na oblast literatury. Následuje výčet světových barokních literátů a jejich nejvýznačnějších děl, zmíněn tak je Pedro Calderon de la Barca, John Milton, Hans Jakob Christoffel von Grimmelhausen, Torquato Tasso, Luis Góngora y Argota a John Donne. České baroko dělí na větev exulantskou a domácí. Exulanté jsou zastoupeni J.A. Komenským, Pavlem Stránským, Pavlem Skálou ze Zhoře a Jiřím Třanovským. Domácí tvorba je pak rozčleněna na domácí tvorbu oficiální, tvorbu pololidovou a ústní lidovou slovesnost. Závěr patří biografii a třem životním obdobím Jana Amose Komenského. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Renesance a humanismus - maturitní otázka 10/31, následující Klasicismus, osvícenství a preromantismus - maturitní otázka 12/31.

Obsah

1.
Baroko v Evropě
1.1.
Barokní literatura
1.1.1.
Pedro Calderon de la Barca
1.1.2.
John Milton
1.1.3.
Hans Jakob Christoffel von Grimmelhausen
1.1.4.
Torquato Tasso
1.1.5.
Luis Góngora y Argota
1.1.6.
John Donne
1.2.
České baroko
1.2.1.
Exulantské baroko
1.2.2.
Domácí tvorba
1.2.3.
Jan Amos Komenský

Úryvek

"Baroko ve světě
- zrodilo se v Itálii a Španělsku v polovině 16.století, později se rozšířilo do východních zemí, do 18.století

- její vznik podnítila politická situace v 16.století v Evropě:
o náboženské reformy
o odklon některých lidí od víry – „ztráta poslušnoti papeži“. Odpovědí církve byl Tridentský koncil, který byl odpovědí na protestantské reformy
o byla obnovena inkvizice¨byl založen jezuitský řád
o začaly se objevovat kulty svatých (Mariánský)
o zakládání poutních míst
o umění se stalo prostředkem jak ohromit

- název je vyvozen z portugalského slova barocco(=nepravidelně utvářená perla)
- literatura mezi renesancí a klasicismem
- poslední univerzální umělecký styl, to zn., že má uplatnění ve všech uměleckých oborech (architetura, malířství, hudba, literatura...)

• architektura – Lorenzo Bernini; členěný půdorys, vnitřní prostor, mohutné kopule, vlnité sloupy, důmyslné rozvržení světla
• malířství – Petr Paul Rubens; světelné a barevné kontrasty, šerosvit
• sochařství – Lorenzo Bernini; rozevláté tvary postav
• literatura –
o píše se o utrpení v životě,
o líčení pekelných muk, které je čekájí po smrti, pokud nebude žít mravným životem,
o erotické podtexty (symbolika) prolínají s náboženstvím – težké k porozumění,
o složité jazykové vyjádření,
o náboženská mytika,
o zdrojem barokních pocitů jsou války, sociální nepokoje.
o Nejčastější žánry: tragédie, satira, kázání (homiletika).

Barokní literatura měla v různých zemích své charakteristické rysy a také se různě označovala (Gongorismus, Marinismus, Preciozní literatura)

• náboženství – protiklad: nicotnost člověka a dokonalost boha. Náboženská víra byla exaltovaná (=citově krajně vzrušená) -> zázraky, proroctví. Provázelo ji znechucení pozemským životem a mystické ztotožnění s bohem

- českou kulturu zasáho baroko až v polovině 17.století

Významní autoři
Pedro Calderon de la Barca
- napsal přes 200 her, které měli nábožensko-filosofický charakter
- hlavní představitel španělského barokního dramatu
- jeho hry upravovali Tyl, Nezval
- nejznámnější dílo je zřejmě
Život je sen
- drama ve verších
- hlavním hrdinou je princ Sigismundo, který je uvězněn ve věži, protože věštba tvrdila, že bude zločincem a zabije krále.Po nějaké době se král rozhodne dát Sigismundvi šanci: buď uspěje a bude králem anebo nebo neuspěje a bude zvržen zpět do věže. Sigismundo je podrážděný a král ho vrhne zpět. Probouzí se a myslí, že to byl jen sen. „Vše co člověk prožívá je jen prchavé zdání“. Lidé se zbouřili a zvrhnou krále. Králem se stává Sigismundo.
- Velká část hry se odehrává ve vězení
- Drama je založeno na monologu
Zalamejský rychtář

John Milton
- Anglie
- Svázaný s renesancí
Ztracený ráj
- vychází z Geneze, Jungman dokazuje, že čeština je pěkná jako angličtina

Hans Jakob Christoffel von Grimmelhausen
- vnesl postavuj Simplicia Simplicissma (nejprostší prosťáček)
Dobrodružný Simplicius implicissmus = kronika 30 leté války
- zdá se mu sen, vidí společnost jako strom
nejvýše postavení (duchovenstvo, šlechta)
řemeslníci (silní, pracující)
chytří (umí si poradit)
chudina (nejsou chytří)

Torquato Tasso
- Itálie

Luis Góngora y Argota
- Španělsko
- Gongórismus – nepřirozeně vyumělkovaný, výrazově přebujelý a významově komplikovaný styl
- Neologismy = nově vymyšlená slova
- Metafory = přenášení významu
- Čerpal z antiky a mytologie
Samoty

John Donne
- Anglie"

Poznámka

Obsahuje obrázek.Práce má převážně heslovitou formu. Čistý text tvoří cca 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9950
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse