Seminarky.cz > Životopisy > > > Baruch Benedictus Spinoza - život a dílo slovensky

Baruch Benedictus Spinoza - život a dílo slovensky

Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje rozsáhle zpracovaný životopis holandského filozofa. Uvádí jeho dílo, věnuje se cílům Spinozovy filozofie. Zabývá se knihou Teologicko-politická rozprava. Zamýšlí se nad obsahem tohoto díla, i jeho smyslem. Zmiňuje Spinozovu pozornost vůči monarchii, aristokracii, a demokracii.

Obsah

1.
Baruch Benedictus Spinoza
2.
Cieľ Spinozovej filozofie
3.
Teologicko-politická rozprava
3.1.
Monarchia
3.2.
Aristokracia
3.3.
Demokracia

Úryvek

"Teologicko-politická rozprava

Dielo Teologicko-politická rozprava vyšla v dobe rozkvetu wittovskej demokracie. Spinoza v nej vzdal hold tomuto systému politickej moci a ostatné systémy spomenul iba celkom okrajovo. Už pri dokončievaní Etiky sa politické pomery v Holandsku menili v neprospech demokracie. Roku 1672 boli zavraždení bratia Wittovci. Moci sa ujal dospelý Viliam III. a federatívnej republike hrozilo, že sa stane znovu kráľovskou monarchiou. Preto Spinoza, začína roku 1674 znova uvažovať o formách politickej vlády. Tak vzniklo jeho posledné nedokončené dielo Politická rozprava, ktoré bolo napísané na základe empírie.

Spinoza síce zostáva demokratom, ale teraz sa zamýšľa aj nad ďalšími dvoma formami vlády, o ktorých sa popri demokracii uvažovalo už od Aristotela: nad monarchiou a aristokraciou. Jeho odpor k monarchii, ktorú kritizoval už v Teologicko-politickej rozprave, nepovoľuje ani teraz. Naopak, stupňuje sa. No nakoniec je nútený uvažovať o ústave monarchistického štátu ako o nevyhnutnom zle, hoci by aj rešpektovala čo najviac výdobytkov demokracie. Tieto požiadavky kladie aj na aristokraciu, proti ktorej nie je taký zaujatý, lebo stojí bližšie k demokracii. Podľa neho totiž len demokracia zodpovedá ľudskej prirodzenosti: čím viac sa od nej niektorá forma vlády vzďaľuje, tým je násilnejšia.

Spinoza začína svoje politické úvahy zďaleka. Ak sme sa dosiaľ u neho pohybovali len v spoločenskom stave, v štáte, teraz nás uvádza do jeho predstupňa, do prírodného stavu.
Úplná sloboda sa podľa Spinozu dosahuje len na „konci“ vývinu, a neexistuje hneď na jeho začiatku, ako tvrdil Rousseau. Vláda zmyslovosti je chaosom a anarchiou, kým sloboda je rozumom, poriadkom, disciplínou, podriaďovaním sa nevyhnutnosti.
Človek sa v prírodnom stave správa takmer ako zviera. Jeho rozum je ešte len v zárodku a jeho pud sebazáchovy ovládajú afekty, ktoré sú o to mocnejšie, o čo slabší je rozum. A keďže zlé afekty ľudí trieštia, niet tu ešte spoločnosti, ale sú len viac-menej mocní, navzájom znepriatelení jednotlivci. Ako bez rozumu niet spoločnosti, niet bez neho ani ozajstného priateľstva, jednoty. Skutočnú jednotu utvára len rozum, a kde ho niet, tam je takmer len diferenciácia d diferencia, tam je nepriateľstvo. A práve preto aj moc týchto jednotlivcov nie je ešte mocou z rozumu, ale len z afektov, je fyzickou, nespútanou mocou.

Ľudia sa však fyzicky i psychicky navzájom odlišujú, čiže majú rozličnú moc.
Spinozova teória prirodzeného práva je teda v súlade s jeho determinizmom a pohľadom na ľudí ako od prírody diferencovaných, s rozličnými dispozíciami. Zjednocovať ich má potom len rozum, ktorý síce objektívne je iba jeden, ale subjektívne ho má niekto viac alebo menej. Rozumovosť patrí síce k prirodzeným právam človeka, ale podľa Spinozu je ešte slabá a vytlačujú ju iné, rovnako oprávnené sily v človeku. Podľa prirodzeného práva je slabomyseľný tak málo povinný zariadiť si život múdro, ako je chorý povinný mať zdravé telo. A ako silnejšie ryby majú právo pohlcovať slabšie, silnejší ľudia môžu žiť na úkor slabších. Prirodzené právo sa nevyhýba sporom, nenávisti, hnevu, úskokom a vôbec ničomu, k čomu človeka nabáda žiadostivosť. Takýto teda bol v prírodnom, predpoločenskom stave. Človeka v ňom nemožno nazvať dobrým, zlým vinným, krivdiacim, zlomyseľným, hriešnym. Tieto pojmy vznikli, v spoločnosti, ktorá začala ľudské činy hodnotiť z hľadiska svojho kolektívneho záujmu. V prírodnom stave je každý sám sebe zákonodarcom a sudcom, dáva si zákony aké chce, a vykladá si ich ako chce. Niet tu však ani spravodlivosti ani nespravodlivosti, lebo tu niet verejne chráneného vlastníctva, veci, o ktorej by sa dalo povedať, že patrí tomu alebo onomu. „Všetko patri všetkým“.

Podľa Spinozu zlo, ale aj dobro, prišlo na svet až s rozumovosťou a spoločenskosťou. Tak sa Spinoza vyrovnáva po svojom s biblickou legendou o nevinnom stave prvých ľudí, ktorých tiež ovládali iba ich afekty. V prírodnom stave nebolo však možné natrvalo zostať, lebo po čase už nevyhovoval meniacim sa ľudským požiadavkám, prebúdzajúcemu sa rozumu a v súvislosti s tým stále naliehavejšej potrebe vzájomnej družnosti. Afekty, ktoré ovládali ľudí, ako nenávisť, hnev, strach, neistota a iné, vyplývajúce zo vzájomného nepriateľstva, začali sa pociťovať ako škodlivé a rodila sa túžba po mieri a svojpomoci. Pud sebazáchovy prejavujúci sa dovtedy len slepou žiadostivosťou, osvetlil prvý lúč rozumu a v istom momente nastal historický obrat. Ľudia sa spojili a zasadili o to, aby právo, ktoré má každý od prírody nad všetkým potiaľ, pokiaľ siaha jeho moc, mali odteraz už len všetci spoločne, aby sa vymedzovalo spoločnou mocou a vôľou celku. Prestávajú byť len nepriateľmi, obmedzujú svoj bezuzdný egoizmus a snažia sa, aby nerobili iným to, čo sami nechcú, aby oni robili im, čiže ochraňujú právo blížneho tak ako svoje vlastné. Veci začínajú hodnotiť z hľadiska celku, rodia sa pojmy dobra a zla v rozmanitých podobách, vzniká vláda, zákony a pristupuje sa k trestaniu tých, ktorí sa po prvom súhlase prestali podrobovať vôli celku. Štát je rozumový výtvor, bez rozumu by nebolo štátu.

Spoločnosť je podľa neho len formou existencie hmoto-duchovnej prírody. Tým, že sa človek dal na cestu rozumovosti, z prírody vôbec nevystúpil. V bohu-prírode je totiž aj duch, rozum, takže človek sa až teraz začína k nej približovať. Zmenil sa iba mocenský pomer medzi afektami a rozumom. Teda u Spinozu nie je zdokonaľovanie sa človeka jeho relatívnym odprírodňovaním sa, ale naopak, jeho sprírodňovaním sa, pričom je aj zduchovňovaním, zrozumňovaním sa, lebo v prírode je aj ideálny rozum."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera562
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse