Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Běh přes překážky - struktura hodiny III.

Běh přes překážky - struktura hodiny III.


Kategorie: Tělesná výchova - sportovní činnosti

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem

Charakteristika: V práci je popsána struktura hodiny, jejíž hlavní důraz je kladen na možnosti rozcvičení před a po běhu přes překážky.

Obsah

1.
Rozběhání
2.
Protažení
3.
Atletická abeceda
4.
Dynamická část u hrazení
5.
Rovinky
6.
Použitá literatura

Úryvek

"4) Dynamická část u hrazení :
• Opřeme se napjatýma rukama o zeď, levou nohu zanožíme, pravá v pokrčmo vpřed. Hmitáme pravou nohou do stran. ( 10x, poté změna nohou
• Opřeme se napjatýma rukama o zeď, pravá noha skrčmo s natažením zakopáváme. ( 10x, poté změna nohou )
• Stoj kolmo ke stěně, pravou rukou se opíráme o zeď, levou nohou předkopáváme a zakopáváme. ( 10x, poté změna nohou )
• Opřeme se napjatýma rukama o zeď, levá noha zanožit, pravá pokrčmo vpřed, s přenesením váhy na přední nohu protahujeme lýtkový sval a achilovku zadní nohy. ( 3x, poté změna nohou )
• Opřeme se napjatýma rukama o zeď, provádíme liftink a simulaci přítahové nohy"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x457d4c6e25fcb.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Beh_pres_prekazky.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse