Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Bezdomovectví jako extrémní vyloučení

Bezdomovectví jako extrémní vyloučení

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se stručně věnuje fenoménu bezdomovectví. Úvod krátce popisuje význam pojmu sociální problém, jímž je bezdomovectví označováno, a zájem se poté obrací na členění a definici bezdomovectví. Autorka si dále všímá jeho příčin, které zasazuje do širšího kontextu polistopadových změn a důsledků individuálních, i společenských. Závěrečná část nabízí několik obecných návrhů, jak problém bezdomovectví řešit.

Obsah

1.
Úvod: vymezení sociálního problému
2.
Definice bezdomovectví
3.
Příčiny vzniku bezdomovectví
3.1.
Polistopadové změny
4.
Důsledky bezdomovectví
4.1.
Individuální a společenské důsledky
4.2.
Nebezpečí bagatelizace problému
5.
Řešení
5.1.
Individuální pomoc
5.2.
Prevence
6.
Závěr

Úryvek

"1. Definice bezdomovectví
Problém bezdomovectví je v České republice vnímán jako negativní společenský jev. Je to fakt existence osob bez domova, které nejsou schopny svou situaci bez pomoci druhých řešit. Vyhledávají proto různé formy sociální pomoci. Termínem bezdomovectví je označen souhrn jednání a procesů, příčin a následků, které vedou ke ztrátě zázemí (domova), životních jistot, resp. ke společenskému vyloučení. Tento jev lze v zásadě rozdělit do tří základních skupin
a) zjevné (viditelné) bezdomovectví
b) skryté bezdomovectví
c) potenciální bezdomovectví
Pokud bychom měli tento pojem vymezit přesněji, pak bezdomovec je osoba, kterou z různých důvodů postihlo společenské vyloučení, ztráta bydlení, nebo akutní ohrožení touto ztrátou. Je to osoba žijící na ulici či na jiných veřejných místech (nádraží, park, podchod apod.), v neadekvátních bytových podmínkách (dům určený k demolici, sklep, půda, squat apod.) nebo osoba přijímající pomoc (nouzové ubytování, sociální služby atd.) obce, statní či nestatní organizace nebo instituce.
Bezdomovectví označují za škodlivé také osoby, které se s ním setkávají nepřímo. Jedná se víceméně o osoby, které se s tímto jevem setkávají velmi často, jsou k tomuto problému všímavější a vnímají jeho existenci spíše než ostatní. Popřípadě pak k definujícím osobám přiřazujeme ty, kteří se tímto problémem zabývají zájmově či profesně.

2. Příčiny vzniku bezdomovectví
Těžko označit některé konkrétní historické jevy, události či dokonce konkrétní osoby za zodpovědné za existenci bezdomovectví. Chceme-li nějak vysvětlit vznik bezdomovectví v naší společnosti (v rámci České republiky, event. v rámci bývalého Československa, kde se v rámci našeho státu problém objevil poprvé), měli bychom se na něj podívat z několika různých pohledů. Naznačme alespoň některá možná vysvětlení vzniku tohoto jevu
K hlubšímu pochopení celé problematiky, je zajisté užitečné seznámit se s její historií. V mnoha zemích světa je fenomén bezdomovectví zcela novým a neznámým jevem. Velká část české populace považuje tento jev za negativní důsledek pouhé společenskoekonomické transformace. Ve skutečnosti lze však jen obtížně rozhodnout, do jaké míry jsou zmíněné jevy nechtěnou součástí polistopadových změn způsobu života naší společnosti, či do jaké míry jsou nechtěným dědictvím minulého režimu, anebo zda-li jsou některé z nich jevem existujícím „odnepaměti“. Z dostupných historických pramenů můžeme konstatovat, že první náznaky řešení této otázky (tzn.: jev zde existoval již nějakou dobu předtím) se na našem území objevily již v druhé polovině 19. století. Existovaly zde určité právní normy a zásady pro veřejnou chudinskou péči, které byly vždy spojeny s tzv. domovským právem, ukládajícím obcím povinnost starat se o své chudé a bezdomovce. V Československu bylo podporováno z titulu veřejného chudinství v roce 1921 181145 osob, tzn. 1,35 % obyvatel. V roce 1931 tento počet vzrostl na 371660 osob, tj. 2.52 %
Po roce 1948 lidé bez domova existovali také, ovšem neoficiálně. Od roku 1982 ale byli v Praze evidováni jako tzv. krajánci. Jejich existence se tajila a byly jim přidělovány nouzové prostory v ubytovnách. Bezdomovci tehdy nemohli oficiálně existovat ze dvou hlavních důvodů: 1) každý občan se musel zdržovat v místě, ve kterém byl přihlášen k trvalému pobytu a 2) politický systém zaručoval právo na práci, ale podmíněné povinností pracovat. Tzn. každý občan musel pracovat. Důvodem toho všeho byl cíl: v socialistickém státě nesmí existovat chudoba ani bezdomovectví.
Fenomén bezdomovectví se tedy u nás zákonitě objevil náhle jako viditelný sociální problém až od počátku devadesátých let. Z výše uvedeného je ale zřejmé, že vznik tohoto problému nemůžeme datovat až do tohoto období. V posledním desetiletí se o tomto jevu pouze začíná opět veřejně diskutovat."

Poznámka

Zpracováno jako seminární práce na Vyšší odborné škole sociální Caritas v Olomouci.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22398
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse