Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Bezpečnost a ochrana dat

Bezpečnost a ochrana dat


Kategorie: Informatika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek informatiky se věnují ohrožení bezpečnosti dat a možnostem jejich ochrany.

Obsah

1.
Ohrožení bezpečnosti dat
2.
Softwarové ohrožení bezpečnosti
3.
Možnosti ochrany dat

Úryvek

"Zabezpečení dat proti možnosti úniku a zneužití, změně hodnot, destrukci celého systému nebo jeho části a v případě selhání některého z bezpečnostních mechanismů možnost co nejrychleji identifikovat viníka a napravit vzniklé škody.

Ohrožení bezpečnosti dat
1. fyzické hrozby – přírodní katastrofy, výpadky el. proudu (zajištění – zálohový agregát)
2. personální a softwarové hrozby:
- vlastní zaměstnanci - nedbalost
- zloději - ukradení disket, CD, HW, SW
- hackeři - poškození vlastního počítačového systému
3. technické hrozby – poruchy HW, nekompatibilita HW a SW, monitorování a zpracovávání dat

Softwarové ohrožení bezpečnosti
1. salámový útok - obvykle vl. Zaměstnance nebo programátor programu
- úmyslný útok – drobná úprava programu z kterého má programátor programu prospěch
2. nenasytné programy
- většinou důsledek nešikovnosti
- program má neúměrně velké nároky na zroje
3. počítačové viry, červi a trojské koně: - krátké programy, které napadají uživatelské programy, zpravidla se šíří souborem
počítačové viry:
- bootovací viry
- napadají boot sektor disku (bootovací sektor - jádro počítačových informací na systémovém disku)
- při každém spuštění se nahrává do PC
- souborové viry - připojen k souboru, napadají soubory, po spuštění pracuje
- makroviry - napadají dokumenty s makry
- stealth viry - proti antivirům; maskovací činnost - při spuštění antiviru utlumí svou činnost a pracuje ve chvílích, kdy antiviru nepracuje
- hoax - zavádějící, poplašné zprávy
- červi - v síti pomocí e-mailů
- trojské koně: - skryté, nenapadají jiné soubory, určitým impulsem spuštěny a pak pracují
- password stealing (ukradení hesla) - monitorují vstupy uživatele
- destruktivní - masivní ničení obsahu disků
- downloader - spouští další škodlivé soubory
- zadní vrátka - skrytá správa počítače
- spyware - shromažďování, zneužití soukromých dat; adware - zvěd, snímá marketingově citlivé informace, které pak pošle svému tvůrci
- rootkit - modifikace uživatelských programů, dat; nepochopitelné činnosti v PC
- spamy - nevyžádaná pošta
- phishing - podvržená zpráva, webová stránka; cílem je vylákání citlivých informací"

Poznámka

Důležité informace jsou podtrženy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x511ff2fdc7ddf.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Bezpecnost_a_ochrana_dat.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse