Název Goodness Staženo

Vývojový diagram

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika

1452x

Rozhodovací tabulka

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika

476x

Nová ekonomika

Práce se zabývá novým ekonomickým, obchodním a informačním prostředím. V úvodu jsou vyjmenovány události z 90. let 20. století, které měly na vývoj no... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika, Informatika

336x

Výpočetní technika

Bezpečnost. Demontáž - nástroje, nástroje hardwarové, nástroje softwarové, nástroje literární, pořádek na pracovišti (obaly, drobné součástky), konfig... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika

146x

Architektura počítačů

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika

110x

Telekomunikace

Telekomunikace obecně - pojem telekomunikace, infrastruktura, pevné sítě, mobilní sítě. Legislativní rámec v oblasti telekomunikací - liberalizace, pr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika

89x

Cvičení z Uživatelského přístupu k tvorbě aplikací

První část formou výpisků definuje základní pojmy. Druhá se věnuje tabulkám, formátům polí, klíčům a vstupním maskám.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika, Software

75x

Bezpečnost informací - přednášky

Práce je souhrnem přednášek z roku 2003 z předmětu Bezpečnost informací a obsahuje témata jako základní pojmy, bezpečnostní politiky, informační systé... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika

59x

Paměť PC

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hardware, Informatika, Software

51x

Grafické informační systémy - přednášky

Práce charakterizuje různé typy grafických programů, popisuje jejich vlastnosti a způsoby užití. U každého typu uvádí příklady. Střední část je věnová... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika, Informační systémy


43x
1  2  3  4  5  »