Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) - povinnosti zaměstanců

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) - povinnosti zaměstanců

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce seznamuje s povinnostmi zaměstnanců vyplývajícími z pokynů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. V první části se věnuje popisu obecných povinností zaměstnanců, další obsahuje shrnutí ze zákoníku práce. Poslední je věnována právním důsledkům v případě, kdy zaměstnanec poruší své povinnosti, které jsou mu uloženy.

Obsah

Úvod
1.
Obecně k povinnostem zaměstnanců
2.
Přehled konkrétních zákonných povinností zaměstnanců
3.
Právní důsledky porušení povinností zaměstnancem
Závěr

Úryvek

“3. Právní důsledky porušení povinností zaměstnancem
V rámci pracovněprávních vztahů lze rozlišovat zásadně tři okruhy právních důsledků, pokud zaměstnanec svým zaviněním (z nedbalosti nebo dokonce úmyslně) porušil své povinnosti, které mu jsou uloženy:
1. porušení povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonané práci – pracovní povinnost (podle terminologie používané v dřívějším pracovníku práce „pracovní kázně“)
2. zproštění zaměstnavatele odpovědnosti za škodu vzniklou zaměstnanci v důsledku pracovního úrazu
3. vznik odpovědnosti zaměstnance za škodu vzniklou zaměstnavateli
Zvláštní důsledky mohou vzniknout, pokud zaměstnanec se nepodrobí předepsaným školením, ověření znalostí a pokud zaměstnanec při takovém ověřování neuspěje.
Ad 1. Povinnost zaměstnanců v pracovním poměru dodržovat pracovní povinnosti vyplývá z jejich pracovního závazku, jak jej vymezuje ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákoníku práce. Podle něj je zaměstnanec ode dne, kdy vznikl pracovní poměr, povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru. Tyto povinnosti jsou v zákoníku práce vymezeny prostřednictvím základních povinností vedoucích zaměstnanců (§ 301 až § 304 zákoníku práce). Jako porušení pracovních povinností tak lze označit jednání zaměstnance, kterým porušil některou svou základní povinnost, a to svým zaviněním.
Nejčastěji nerespektováním pravidel BOZP dochází k porušení těchto základních povinností zaměstnance, uvedených v ustanovení § 301 zákoníku práce:
 pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností
 plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy
 plnit kvalitně, hospodárně a včas pracovní úkoly
 dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jím vykonané a dodržovat (pokud s nimi byl řádně seznámen) též ostatní předpisy vztahující se k této práci
Zákoník práce přímo vymezuje sankce, které mohou zaměstnance za porušení pracovní kázně postihnout, spočívají v možnosti rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Při nejvyšším stupni intenzity – porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem - by mohl být se zaměstnancem okamžitě zrušen pracovní poměr (§ 55 odst. písm. 1 b) zákoníku práce) nebo by mu mohla být dána výpověď (§ 52 písm. g) zákoníku práce. Nelze také vyloučit postih na mzdě či platu zaměstnance. Ten však nemůže mít povahu pokuty či jakéhosi kárného opatření. Zákaz pokut je výslovně uveden v ustanovení § 13 odst. 2 písm. f) nového zákoníku práce, podle něhož zaměstnavatel nesmí zaměstnanci za porušení povinnosti ukládat peněžní postihy ani jej od něj požadovat, s výjimkou náhrady škody."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16896
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse